Ellenőrzések Hírek Jogszabályok, rendeletek Kiemelt hírek Tudnivalók

A Kormány közzétette a közigazgatási szabályszegések szankcióival kapcsolatos törvény módosításáról szóló tervezetét

A kormány oldalán közzétette a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvénnyel összefüggő egyes közlekedési és kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetét, amelynek tartalmi összefoglalója az alábbiakban olvasható.

Illusztráció – Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság – Police.hu

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény (a továbbiakban: törvény) a fokozatosság elvét figyelembe véve öt szankció – figyelmeztetés, közigazgatási óvadék, közigazgatási bírság, tevékenység végzésétől történő eltiltás, elkobzás – alkalmazását határozza meg.

A törvény nem csak felsorolja az alkalmazható szankciók körét, hanem a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása (a továbbiakban: Nyilvántartás) bevezetésével a szankciók fokozatos alkalmazását is biztosítja. A törvény szabályai alapján az egyes szankciók – a fenti sorrend szerint – egymást követve alkalmazhatóak a szabályszegések elkövetése esetén. A törvény biztosítja továbbá az eljáró hatóság mérlegelésén alapuló szankcionálást is.

A törvényben nevesített szankciók fokozatossága alapján, figyelmeztetést kell alkalmazni abban az esetben, ha a szabályszegést elkövető személy a Nyilvántartás adatai szerint egy éven belül először követ el közigazgatási szabályszegést és a szabályszegés elkövetése a) emberi éltet, testi épséget vagy egészséget nem sért vagy veszélyeztet, b) nem kiskorú védelmét szolgáló rendelkezés megsértését eredményezi, illetve c) nem kiszolgáltatott személy sérelmét okozza.

Amennyiben egy éven belül a Nyilvántartás szerint a szabályszegés elkövetőjével szemben közigazgatási szankciót alkalmaztak és az ágazati törvény bírság kiszabását lehetővé teszi, úgy elsősorban a közigazgatási óvadék szankció alkalmazását kell vizsgálni.

Lényegében a figyelmeztetés és közigazgatási óvadék szankció alkalmazása okainak hiányában alkalmazható a közigazgatási bírság szankcióként.

A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az ágazati törvények a figyelmeztetés, a közigazgatási óvadék és a tevékenység végzésétől való eltiltás szankciót kizárja, amely esetben kizárólag közigazgatási bírság szankció alkalmazható.

A törvény szerint a közigazgatási bírság mérlegelési szempontjai nem érintik ugyan a belügyi feladatkörbe tartozó fix összegű bírsággal sújtható egyes szabályszegéseket, azonban a figyelmeztetés és a közigazgatási óvadék alkalmazása igen, ezért indokolt a közlekedési és más belügyi feladatkört érintő hatósági eljárásban ezen szankciókat kizárni.

A meghatározott, fixösszegű bírsággal sújtandó szabályszegések esetében a jogalkotó szándéka a hatóság mérlegelési jogkörének kizárására volt. Az egyes meghatározott közigazgatási jogsértések tárgyi súlyuknál fogva alkalmasak az emberi életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztetni, illetve sérteni, ezért javasolt a törvény rendelkezéseitől való eltérés biztosítása.

Amiért azonnal fizetni kell

A megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire (tilos jelzésen történő áthajtás), járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási irányra, az autópálya (gyorsforgalmi út) leálló sávjának igénybevételére. valamint a gépjárművel elkövetett, a természet védelmére vonatkozó egyes – a Kormány rendeletében meghatározott – szabályok megsértése a járművezető felelősségén, valamint meghatározott technikai feltételek megléte esetén a gépjármű üzembentartójának objektív felelősségén alapuló közigazgatási hatósági eljárást von maga után, amelyben az eljáró hatóság meghatározott összegű közigazgatási bírságot alkalmaz.

Az egyes cselekmények közlekedésbiztonságra való veszélyességi fokára tekintettel a javaslat kizárja a hatóság mérlegelési jogkörét, ezzel elérve a kiszámítható, következetes, kellő visszatartó erővel bíró szankcionálás lehetőségét.

A tevékenység végzésétől eltiltás a vezetési jogosultság visszavonását eredményezné. A közúti előéleti pontrendszerről szóló törvény az egyes közúti közlekedési jogsértések megsértéséhez előéleti pontot rendel. 18 pont elérését követően az ügyfél vezetési jogosultsága automatikusan hat hónapra szüneteltetésre kerül.

Forrás: kormany.hu

Illusztrációs kiemelt kép: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság – Police.hu

 

(Ezt a cikket 1033 alkalommal tekintették meg.)

5 tengelyen biztos kézzel

Jármű kártörténeti lekérdezés:

CarVertical