Gyorshajtás, Traffipax

Sebesség határok a világ országaiban >>


JOGIQ – Egy blog a jog világáról: Amit a gyorshajtásról tudni kell  2011. augusztus 3.

Amióta elindítottam a blogomat, számos alkalommal foglalkoztam már a gyorshajtással, és ezzel kapcsolatosan a szabálysértéssel, valamint a közigazgatási bírsággal is. A keresésekből úgy látom, hogy érdemes egy bejegyzésbe összegyűjteni a tudnivalókat.

Rendőrök a VÉDA automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2015. április 16-án. Reggel hat órakor 24 órás sebességellenőrzési akció indult Európa 22 országában. MTI Fotó: Sóki Tamás
Rendőrök a VÉDA automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2015. április 16-án. MTI Fotó: Sóki Tamás

Azt elhiszem, hogy senki számára abszolút nem követhető a rendőrségnek a bírságolási gyakorlata, vagyis a mögötte lévő jogszabályi háttere, ugyanis az utóbbi pár évben annyira megbonyolították, valamint annyit változtattak, hogy szinte már-már követhetetlen. 2007. május 1-jéig nagyon egyszerű volt a helyzet, ugyanis addig Magyarországon nem létezett a közigazgatási bírság, vagy más néven az objektív felelősség. Addig csak szabálysértési eljárás alá lehetett vonni a gyorshajtót, vagy ha olyan sebességgel közlekedett, amit még lehetett helyszíni bírságolni, akkor helyszíni bírságot lehetett alkalmazni. Azonban 2007. május 1-je után ez teljesen megváltozott, ugyanis hatályba lépett a

közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről szóló kormányrendelet.

Jelenleg is ez a kormányrendelet alapján jár el a rendőrség gyorshajtás esetén. A kormányrendelet mellékletében (1. számú) tételesen fel van sorolva a különböző sebességhatárok túllépésénél alkalmazandó bírság összege. Például: 50 km/h sebességkorlátozás estén amennyiben a gyorshajtó 65-75 km/h-val közlekedik, akkor a közigazgatási bírság összege 30000 forint. Ebben az esetben a hatóságot nem érdekli a járművet vezető személye, hanem az üzembentartónak küldik meg a bírságot, és nincs lehetőség arra, hogy a bírság összegét a hatóság csökkentse. Természetesen az üzembentartó kimentheti magát, erre lehetőséget ad a kormányrendelet. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy

a példa esetében az 50 km/h és a 65 km/h közötti résszel mi a helyzet, nem bünteti a hatóság?

Ez tévhit, amit el kell oszlatni. Tekintettel arra, hogy a kormányrendelet egzaktul megfogalmazza, hogy milyen sebességtúllépések tartoznak a közigazgatási bírság (köznyelvben: “közigbírság”) hatálya alá, úgy a nem nevesített sebességtúllépést is szankcionálhatja a rendőrség, hatóság, de az már nem tartozik a közigazgatási bírság hatálya alá. Ilyen esetekben (ismétlem, a példában szereplő estet figyelembe véve) a rendőrség (a sebességtúllépés függvényében) három fajta szankciót alkalmazhat: figyelmeztet, helyszíni bírságol, vagy feljelent, amennyiben a jármű(vezető) megállításra kerül. A helyszíni bírság összege 3000-20000 forintig terjedhet, a feljelentés, vagyis a szabálysértési eljárásban a pénzbírság összege 30000 forintig terjedhet. Szabálysértési eljárás esetében van helye a kifogásnak, amiben előadható, hogy a hatóság miért csökkentse a pénzbírság összegét. Említettem, hogy “ha megállításra kerül a jármű(vezető)”. Mi történik akkor,

ha nem állítanak meg a rendőrök?

Ismétlem, a példa esetét veszem figyelembe, tehát az 50-65 km/h sebesség közötti értéknél, ha nem kerül megállításra a jármű, akkor a hatóság egy adatkérő nyilatkozatot küld ki az üzembentartónak, tulajdonosnak, és kéri, hogy nyilatkozzon, a kérdéses időpontban ki vezette a járművet. Ebben az esetben a tulajdonos/üzembentartó megnevezi, hogy ki vezette a járművet, vagy visszaküldi az adatkérő lapot, hogy hozzátartozó vezette, akire nem köteles terhelő vallomást tenni, így az ügy megszüntetésre kerül. Hozzátartozó, üzembentartó, közigazgatási bírság, szabálysértési eljárás?

Most mi van?

Egy mondatban összefoglalva: amennyiben a hatóság által kiküldött levélben a Ket.-re (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) hivatkozik a rendőrség, akkor közigazgatási bírságról van szó, amennyiben a Szabs. tv.-re (1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről), akkor szabálysértésről van szó, és mehet a hozzátartozóra történő hivatkozás. Már-már urban legendként tartható számon az, hogy a

rendőrségi traffipaxok (sebességmérők) bizonyos tűrési határral “dolgoznak.

Nos, ez valóban így van. A sebességmérő készülékek úgy vannak kalibrálva, hogy az esetleges pontatlansága miatt 3 százalékos (%) tűréshatárral dolgozik. Vagyis, maradjunk a példánál, 50 km/h helyett 53-tól mérnek 65 km/h helyett pedig 67-68 km/h-ra emelik. Szintén urban legendként említhető az is, hogy

a traffipax biztos nincs időben hitelesítve.

Ezt el kell oszlatni, hiszen a rendőrség kiemelt figyelmet szentel a traffipaxok hitelességére, azok minden esetben a méréskor hitelesítve vannak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által, mégpedig évente, így ezzel próbálkozni nem érdemes. Júniusban is volt változás a közigazgatási bírság és a pontrendszer terén, így

közigazgatási bírság esetén is jár már büntetőpont.

2011. júniusi változás, hogy amennyiben a járművezető személye megállapítható, vagyis megállításra kerül, akkor büntetőpontot kell a részére kiszabni. 18 pont elérése esetén pedig fél évre bevonják a jogosítványt. Hogy miért mennyi pont jár, innen letölthető.

Nincs valami kalkulátor, amivel ki lehetne számolni a gyorshajtásért járó bírságot?

De vannak! Az Interneten több is található! Íme néhány:

 Szerző: Keserű Imre
.
Forrás: JogIQ
 
Jogszabály a büntetési tételekről:
.


Gyorshajtási büntetési tételek 2009 május 1-től

Megváltoztak2009. május elsejétől a gyorshajtásért kiszabható büntetési tételek. A tarifák látszólag kíméletesebbek az eddigieknél, de nem felejthetjük, hogy az emberi szervezet reakcióidejét még nem sikerült lényegesen lerövidíteni, magyarul nem 200 km/óra sebességre vagyunk méretezve. A baleseti erőhatásokat tekintve pedig ötvenre sem, pláne ha nem használjuk a biztonsági felszereléseket.

Tárgy: Gyorshajtásért járó közig. bírságok 2009 május 1-étől  
Bírság (Ft) 30 000 45 000 60 000 90 000 130 000 200 000 300 000
Megengedett sebesség Sebesség (km/h)
15 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 70 – 80 80 – 90 90 –
20 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 75 – 85 85 – 95 95 –
30 45 – 55 55 – 65 65 – 75 75 – 85 85 – 95 95 – 105 105 –
40 55 – 65 65 – 75 75 – 85 85 – 95 95 – 105 105 – 115 115 –
50 65 – 75 75 – 85 85 – 95 95 – 105 105 – 115 115 – 125 125 –
60 75 – 90 90 – 105 105 – 120 120 – 135 135 – 150 150 – 165 165 –
70 85 – 100 100 – 115 115 – 130 130 – 145 145 – 160 160 – 175 175 –
80 95 – 110 110 – 125 125 – 140 140 – 155 155 – 170 170 – 185 185 –
90 105 – 120 120 – 135 135 – 150 150 – 165 165 – 180 180 – 195 195 –
100 115 – 130 130 – 145 145 – 160 160 – 175 175 – 190 190 – 205 205 –
110 130 – 145 145 – 160 160 – 175 175 – 190 190 – 205 205 – 220 220 –
120 140 – 155 155 – 170 170 – 185 185 – 200 200 – 215 215 – 230 230 –
130 150 – 165 165 – 180 180 – 195 195 – 210 210 – 225 225 – 240 240 –

Közlekedési bűncselekmények és szabálysértések büntetőpontjai

2008. január 1-től 1-4 pont között pontozni kell a következő, korábban be nem sorolt szabályszegéseket is:

ˇ         irányjelzés szabályainak megszegése

ˇ         bekanyarodási szabályok megsértése

ˇ         megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méteren belül

ˇ         megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelző készülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza

ˇ         kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű előtti elhaladás megállás nélkül

ˇ         jobbra tartási kötelezettség megszegése

ˇ         záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás.

Közlekedési bűncselekmények után járó büntetőpontok

Tényállás Pontszám
Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) 9
Közúti veszélyeztetés 9
Közúti baleset okozása 6
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 9
Járművezetés tiltott átengedése 9
Cserbenhagyás 9

Közlekedési szabálysértések büntetőpontjai

Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén

Tényállás Pontszám
Járművezetés az eltiltás tartama alatt 5
Ittas vezetés szabálysértés 5
Sebességkorlátozás jelentős túllépése  * (SzR. 43. § (1) bekezdés) 5
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése alapesetben 4
Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, ha ezzel mást hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszerít 5
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése 5
A közúti közlekedés rendjének megzavarása 4
A közúti közlekedés rendjének megzavarása könnyű testi sértés okozása esetén 5
Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére) 4
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetén 5
A megengedett sebességhatár legalább negyedével történő túllépése 3
Irányjelzés szabályainak megszegése 3
Bekanyarodási szabályok megsértése 2
Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópályán, autóúton és vasúti átjáróban 5
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül 2
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt 4
Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza 4
A forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén való áthaladás 4
A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása 4
Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt 4
Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése 4
A biztonsági öv, a bukósisak, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása 2
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata 3
Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) – csak halmazatként alkalmazható; 1
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése 2
A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül 4
Jobbra tartási kötelezettség megsértése 1
Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 1

* Sebességkorlátozás jelentős túllépése:

43. § (1) Aki a km/órában meghatározott vagy a jelzőtáblával km/órában jelzett sebességet

a) 100 km/órát meg nem haladó sebességkorlátozás esetén legalább a felével,

b) 100 km/órát meghaladó sebességkorlátozás esetén legalább a harmadával túllépi.

A büntetőpontok törlése vagy csökkentése

Több olvasónkat érdekli, hogy ezek a büntetőpontok csak gyűlnek vég nélkül, vagy egy idő után elévülnek. Hát szerencsére nem számítanak egy életen át, csak a megszerzésüktől számított 3 évig, utána törölni kell őket. Itt is érzékelhető a szigorítás, mivel korábban 2 év volt a pontok elévüléséhez szükséges idő.

A járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Aki 12 pont összeszedése előtt vállalkozik utánképzésre, annak 9, aki ennél több ponttal áll neki az utánképzésnek, annak 6 pontot törölnek el. Tehát ha előbb jóvá tesszük bűneinket, több ponttól szabadulhatunk meg. Utánképzésre a Nemzeti Közlekedési Hatóság (közlekedésfelügyelet) területi igazgatóságain lehet jelentkezni. Ezek címét, elérhetőségét a www.nkh.hu honlapon megtalálhatják.

A pontok száma azonban utánképzéssel sem csökkenthető korlátlanul, csak évi egy utánképzés után jár a pontcsökkentés. Az sem mellékes, hogy az utánképzés nem csekély mennyiségű pénzt emészt fel, a mindenkori járművezetői pótvizsgadíj értékét szorozzák fel különféle technikákkal, ami alapján végül minimálisan ötvenezer forintos képzési díjakkal kell számolni. Öröm az ürömben, hogy itt is lehet pótvizsgázni, a befizetett pénz nem úszik el elsőre.

Olvasónk kérdezte, hol tudhatja meg aktuális pontjai számát, mivel az a rendőröktől kapott elismervényen ez olvashatatlan volt. A pontokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) tartja nyilván. Elérhetősége: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35., 1450 Budapest, Pf.: 81., Tel.: 06(1) 455-6700. Ez a hivatal automatikusan tájékoztatja a járművezetőket, ha pontjaik száma a 12-t elérte, illetve akkor is, ha a cselekményt a bíróság bírálta el. Hivatalos tájékoztatást küldenek akkor is, ha utánképzést követően csökkentették a pontok számát.

Ha elértük a 18 pontot…

A jogosítványok bevonását, visszaadását a lakóhelyünk szerinti okmányiroda végzi. A pontok száma miatti jogosítvány bevonás gyorsan megy, a KEKKH három napon belül értesíti az okmányirodát, az pedig 8 napon belül meghozza a járművezető vezetői engedélyét visszavonó határozatot.

A visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően adják vissza, ha a járművezető igazolja, hogy a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt, és a vezetési jogosultság egyéb feltételei ( pl. egészségügyi alkalmasság) fennállnak. A hat hónapos időtartamba be kell számítani azt az időt, amely alatt a visszavonást megelőző szabályszegés miatt a vezetői engedély a hatóság birtokában volt. Ha ez az időtartam az eljárás elhúzódása miatt a hat hónapot elérte vagy meghaladta, a vezetői engedélyt az okmányiroda az utánképzés igazolását követően azonnal visszaadja.

Mi történik, ha egyszerre több szabálysértést vagy bűncselekményt követünk el?

A bűncselekmények közül a legmagasabb pontszámmal járó bűncselekményhez rendelt pontszámot 5 ponttal kell növelni, a szabálysértések esetében a legmagasabb pontszámmal járó szabálysértéshez rendelt pontszámot a kisebb súlyú szabálysértéshez rendelt pontszám felével kell megemelni. Az esetleg keletkező töredékpontokat felfelé kell kerekíteni.

Egyik olvasónkat lefülelték, hogy két kiskorú gyermekét nem kötötte be biztonsági ülésbe, áthaladt a piroson és vezetés közben mobilozott. A kézben tartott mobiltelefonnal telefonálás 3 pont, gyermekülés használatának elmulasztása 2 pont, piroson áthaladás 4 pont, azaz összesen 9 pont járna ezekért a szabálysértésekért. Ha a szabálysértéseit egy eljárásban bírálják el, 9 pont helyett a legmagasabb pontszámhoz (4) a kisebb pontszám (2) felét kell hozzáadni, tehát 5 pontot fognak a részére kiosztani.

Gyorshajtással, traffipaxszal kapcsolatos legfrissebb híreink >>

Kapcsolódó linkek

Gyorshajtás büntetés kalkulátor http://kalkulatorlap.hu/gyorshajtas_buntetes_kalkulator.html
Kormányrendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről és ezek büntetési tételeiről
410/2007. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről
Rendőrségi traffipax információk (sebességellenőrzések) http://www.police.hu/traffipax
Nelson Traffipax információk http://flotta.nelson.hu/orszagos-traffipax-info.html
A magyar sebességmérés oldala http://sebessegmeres.info/index.php
Trafitérkép.eu http://www.trafiterkep.eu/
Traffipax Lap http://traffipax.lap.hu/
POWERTUNING – Traffipaxjelzők és blokkolók www.powertuning.hu
POIplaza – Traffipax www.poiplaza.com

 

.

(Ezt a cikket 27259 alkalommal tekintették meg.)