Jogi Nyilatkozat

Karsai Attila, továbbiakban az oldal üzemeltetője tájékoztatja a www.hungarokamion.hu internetes portál látogatóit, hogy weboldalainak látogatása egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

1. A Hungarokamion.hu oldal Szolgáltatásának lényege a más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen linkek útján történő elérhetőségének a Hungarokamion.hu weboldal által történő biztosítása. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Hungarokamion.hu, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

2. A www.hungarokamion.hu weboldalainak tartalma – így az azokon szereplő valamennyi logó is – szerzői jogvédelem alá esik. A www.hungarokamion.hu-n publikáló társaságok, szervezetek, magán és jogi személyek az erre vonatkozó valamennyi jogukat fenntartják.

3. A publikálók előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmát (szövegeket, ábrákat, térképeket, táblázatokat stb.) vagy azok bármely részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni (archiválni), ugyanakkor hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap látogatói saját, személyes használatra ezen oldalak kivonatait számítógépükön tárolják vagy kinyomtassák.

4. A publikálók nem vállalnak felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy közzétett anyagokért, amelyekhez weboldalai kapcsolódnak.

5. Az oldal üzemeltetője  fenntartja a jogot, hogy a www.hungarokamion.hu tartalmát bármikor módosítsa, vagy elérhetőségét megszüntesse. Az oldal üzemeltetője nem vállalja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Előfordulhat, hogy a weboldalakon az oldal üzemeltetőjétől függetlenül változtatás történik, ezért a publikálók nem vállalnak garanciát a honlap látogatóinál megjelenő weboldalak tartalmára vagy megbízhatóságára vonatkozóan.

6. Amennyiben bármely látogatónk írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy weboldalainkon keresztül) egyúttal elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy az oldal üzemeltetője, vagy másik publikáló – minden felelősség nélkül – közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Az anyag küldője ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez jogi eljárást az oldal üzemeltetőjével szemben, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja az anyagot publikáló kiadót.

7. Amennyiben az üzemeltető tudomására jut, hogy a szolgáltatás keretén belül a Hungarokamion.hu weboldalain jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása, törlése vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.

Jogvita esetén a Pécsi Törvényszék és Bíróság illetékességét fenntartjuk!

hungarokamion.hu - A kamionos hírek szállítója

.