MKFE siker a Miniszterelnöki megbízotti programban: újabb pontokra bólintott az Országgyűlés

Szigorúbb ellenőrzés és helyszíni bírság az engedély nélkül fuvarozóknak, „csalás biztos” adóbehajtási rendszer a külföldi fuvarozóknak, csökkenő vagy akár megszűnő iparűzési adó, illetékmentes vagyonátruházás, kedvezőbb gépjárműadózás, adómentes belföldi napidíj. Újabb MKFE sikerek a 16 pontban!

Illusztráció - Fotó: Karsai Attila - hungarokamion.hu
Illusztráció – Fotó: Karsai Attila – hungarokamion.hu

Az MKFE örömmel értesíti tagjait, hogy az általa összeállított, a magyar fuvarozók jövőjét megalapozó, a hazai szállítóvállalkozások versenyképességét erősítő miniszterelnöki megbízotti program 16 pontjából újabb részek mellé került pipa az elmúlt napokban.

Az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján elfogadta a közigazgatási bürokrácia-csökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot.

Módosul — többek között — a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. Január 1-jétől nemcsak a közlekedési és az útdíjfizetési szabályok megszegőivel szemben lehet alkalmazni a helyszíni bírságolást és a jármű visszatartását, hanem azokkal szemben is, akik engedély nélkül fuvaroznak. Emellett lehetővé válik, hogy a telephely mellett a fel-, le- és átrakóhelyeken, valamint vámudvarokon is végezzenek erre irányuló ellenőrzést a hatóságok.

Ugyancsak elfogadta az Országgyűlés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelynek több rendelkezése is érinti a közúti fuvarozást és a személyszállítást végző vállalkozások helyzetét:

  • ••• módosul a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek a helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezése, amely szerint a jövő év elejétől nemcsak a belföldi, hanem a külföldön megfizetett útdíj 7,5 %-át levonhatják az iparűzési adójukból a fuvarozók. A kedvezmény ezentúl kiterjed a személyszállító vállalkozásokra is, ők a belföldön vagy külföldön megfizetett úthasználati díj 7,5 %-át vonhatják le az adóból, illetve az útdíjét is, ha egyes országokban azt kell fizetniük;
  • ••• a következő évtől vontató, pótkocsi és az autóbusz vásárlása esetén mentesülnek a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól a gazdálkodó szervezetek;
  • ••• módosul a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt): január 1-jétől a törvény a szerelvény-adóztatást vezeti be, vagyis — az eddigiektől eltérően — nem kell adót fizetni olyan pótkocsi után, amelyre nem jut vontatóeszköz, vagyis csak annyi pótkocsi után kell adót fizetni, ahány vontatójárműve van a vállalkozásnak;
  • ••• abban is változik a Gjt, hogy a külföldi fuvarozók adóköteles engedélyei után fizetendő adót 2016. július 1-jétől kezdődően nem illetékbélyeggel, hanem előre történő átutalással kell megfizetni, amit az addig létrehozandó elektronikus ellenőrzőrendszer fog biztosítani;
  • ••• módosul az Szja törvény is, amennyiben a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott, belföldi kiküldetés címén bevételt szerző magánszemélynél – kizárólag e tevékenysége tekintetében – a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg adómentesen elszámolható költség lesz. Az Szja törvény alapján a belföldi kiküldetésről szóló kormányrendelet módosulni fog, és 3.000 Ft lesz az adómentes napidíj.

MKFE kommunikáció

Forrás: MKFEIgnácz József Péter
.

(Ezt a cikket 555 alkalommal tekintették meg.)