AETR Ajánlatok Hírek Jogszabályok, rendeletek Tudnivalók

Hasznos információk vezetési és pihenőidőkhöz

Az alábbi poszt egy kicsit lehet, hogy száraz lesz, de remélhetőleg hasznos információkat tartalmaz majd a gépkocsivezetők – és ha olvassák, a cégvezetők, vállalkozók számára is.

Korábban több írás is kapcsolódott a vezetési és pihenőidőkhöz és azt ezt rögzítő eszközhöz, a tachográfhoz (Júdásgépek…, Kevesebb-e a baleset…, A legtöbb bírságot…). Tény és való, hogy az 561/2006-os EK rendelet, vagy közszájú nevén AETR igen bonyolultra sikeredett szabályozás. Minden részét fejben tartani, illetve számolni gyakorlatilag meghaladja a legtöbb ember szellemi képességét (beleértve engem is). A tachográfok helytelen használata is sokszor előforduló probléma – igen sokszor gépkocsivezetői figyelmetlenségből. Az előírások megszegéséért, a helytelen tachográfhasználatért járó büntetési tételek ugyanakkor igen fájóak tudnak lenni – mind a sofőrnek, akinek többhavi fizetése is ugorhat egy ellenőrzés után, mind a cégeknek, melyeknek egy-két komolyabb bírság minimum igen kellemetlen, rosszabb esetben azonban meg is boríthatja őket. A legfrissebb rendelkezés szerint súlyos szabályszegés esetén még ennél is van rosszabb: a vállalkozás tevékenységi engedélyét felfüggeszthetik, vagy vissza is vonhatják (261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 17. §). De mit lehet tenni, hogy ezt elkerüljék?

A kérdésre van jó válasz, több is – egyrészt az oktatás, másrészt olyan, a szabályok betartását támogató rendszer használata, ami segít alacsonyan tartani, vagy megszüntetni ezt a fajta büntetési kockázatot. (Létezik ilyen? Igen, létezik!)

Az oktatás

Tetszik, nem tetszik – kötelező. A hatóság évente minimum egy ilyen kötelező fejtágítást vár el, ugyanakkor a köztes időben is szükséges és célszerű az esetlegesen hibázó munkavállalót oktatni. A 2001. évi IX. törvény 11. Cikk alapján a munkáltató rendszeresen köteles figyelemmel kísérni a vezetési, pihenő, és egyéb munkaidőt és erről dokumentációt kell vezetnie.
“Ellenőrzés a munkáltató részéről
1. A munkáltató köteles a közúti fuvarozást oly módon megszervezni, hogy a személyzet tagjai a jelen Megállapodás rendelkezéseit betarthassák.
2. A munkáltató köteles a rendelkezésére álló valamennyi dokumentum, mint az egyéni ellenőrző könyvek felhasználása alapján a vezetési időt, az egyéb, munkában eltöltött időt és a pihenőidőket rendszeresen ellenőrizni. Ha megállapítja a jelen Megállapodás megszegését, azonnal köteles intézkedni e jogsértés megszüntetése és megismétlődésének megakadályozása érdekében, például a munkaidő és az útvonalak megváltoztatásával.
3. Tilosak a munkabérben részesülő gépjárművezetők részére még prémium vagy bérkiegészítés formájában is azok a plusz kifizetések, amelyek a megtett távolsággal és/vagy a szállított áruk értékösszegével függnek össze, kivéve, ha e kifizetések jellegüknél fogva nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.”

Ez az úgynevezett kiértékelési jegyzőkönyv, mely a vezetői kártya vagy/és a tachográfkorongok feldolgozásával készül. Az itt feltárt hibákról elvileg oktatni kell a gépkocsivezetőt újra és újra, hogy a hibák lehetőség szerint ne ismétlődjenek.

De magáról a tachográf használatáról is oktatni kell a gépkocsivezetőt, mivel a 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6.§ (2) szerint az üzemben tartó köteles biztosítani, hogy az analóg és digitális tachográffal ellátott járművet olyan személy vezesse, aki rendelkezik a tachográf szabályos működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

Természetesen fentieken kívül számos egyéb oktatást is napirenden kell tartani rendszeres időközönként (munkavédelem, ADR stb.) – ami ugyan kényelmetlen lehet, de nem feltétlenül haszontalan (kivéve, ha egy fárasztó nap után kell még beülni pár órára…)

Na de hogy lehet elkerülni, vagy alacsony szinten tartani a büntetéseket?

Az illegális eszközöket nem taglalnám. Az ezen felüli megoldás olyan támogató rendszer használata, ami megmondja, hogy a gépkocsivezető mennyit vezethet még, mikor álljon meg pihenni, és mennyit pihenjen. Most nyilván sokan felkiáltanak: „Na, marha, feltaláltad a spanyolviaszt?! ezt már megmondja a tachográf is!”

Igazuk van – és mégsincs. A tachográf a gépjármű elindításától számolja a lehetőséget, de egyáltalán nem veszi figyelembe a jogszabályi lehetőségeket vagy kötelezettségeket. Peches esetben az ellenőr tárja fel az elkövetett szabálysértést és azon melegében mellékeli hozzá a megfelelően borsos csekket is. „Jó” esetben viszont csak a vezetői kártya, vagy a korongok kiértékelésekor kerülnek a bakik napvilágra – és lehet sűrűn imádkozni, hogy ne fusson bele senki ellenőrzésbe. Mert mi is történik?

Gépkocsivezető X időnként leadja a korongjait, vagy kiolvassák a kártyája adatait a telephelyen, majd valaki beszkenneli/betölti egy meghatározott számítógépre telepített szoftverbe és amikor ideje engedi, elkészíti a kiértékelést, amit aztán legközelebbi alkalommal aláírat a sofőrrel. Sok cég él abban a tévhitben, hogy ezzel levette a saját válláról a terhet, már csak a sofőrt büntethetik. De nem!

Ugyanis ha ellenőrzés esetén azt látják, hogy ugyanazok a szabálysértések újra és újra előfordulnak, lehet lobogtatni az aláíratott kiértékelést: de a hatóság büntetni fog. Miért? Mert úgy ítéli meg, hogy a cég nem tett eleget oktatási kötelezettségének, ill. nem megfelelő az oktatás. Viszont ez így akkor nem a legjobb megoldás – különösen, hogy csak a múlt adatait tartalmazza, és azt is csak jelentős késedelemmel teszi elérhetővé – a piacon lévő tachográfkiértékelők pedig csak erre képesek… … …?

Ősz óta az állítás nem igaz. Megjelent egy olyan kiértékelő rendszer, mely kis túlzással forradalmasítja a tachográfkiértékelést és alkalmas arra, hogy a kötelező jogszabályi nyűgből a vállalkozás eredményességét növelő rutinfeladattá alakítsa át ezt a feladatot.

A rendszer internet alapú, ezáltal egyrészt igen gyors, másrészt nem helyez kötött. Egy sofőrkártyát 30 másodpercen belül olvas ki, és a következő pillanatban már le is tölthető a kész kiértékelési jegyzőkönyv. Ez tartalmaz minden információt a vezetési és pihenőidőkről,
– jelzi, hol és milyen szabálysértés történt,
– megmutatja Forintban, hogy ha ellenőrzés van, mire számítson a sofőr és/vagy a cég (a jogszabály már 1 perc túllépéshez is büntetést rendel, más kérdés, hogy mit és mennyire hajlandó mérlegelni a hatóság)
– megmondja azt is, mi volt a hiba (oktat)
– összesíti a ciklus szabálysértéseit, és itt jön az újdonság:
– TERVEZ!

Konkrétan: megmutatja, hogy mennyi vezetési ideje van még a gépkocsivezetőnek (egybe, napi, heti) és percre pontosan megadja, legkésőbb mikor és milyen hosszú pihenőt kell kivennie, hogy elkerülje a büntetést – és ezt nem az autóba szerelt tachográf, hanem a vezetői kártyán lévő adatok alapján, a jogszabály adta legális kiskapuk maximális kihasználásával.
A rendszer jogszabálykezelése 100%-os (a fejlesztő legismertebb referenciája a CD Jogtár), mindent figyelembe vesz. A pihenőidők megengedett kompenzációját úgy hajtja végre automatikusan, hogy az a legkevesebb, lehetőleg nulla Forint büntetést eredményezze.

Korong esetén kb. 1 perc egy korong feldolgozása, szkenneléssel, esetleges javítással együtt. Nem kell igazgatni a korongokat, egyszerre (egymás után) akármennyi korong beszkennelhető – ezek nem vesznek el, ha valamiért ki kell lépni a programból. Itt némi kézi munka szükséges, mert a macskakaparást még nem tudja felismerni 🙂

Hardware-igénye minimális: egy internetkapcsolatos gép, egy kártyaolvasó és/vagy egy szkenner kell hozzá. Bárhonnan, akár külföldről, a kamionból (igen, a kamionból: ma találkoztam egy sofőrrel, aki laptoppal, kicsi szkennerrel felszerelve utazik és mobilnetet/wifi lehetőségeket használ pihenő alatt), vagy a sofőr otthonából is felvihetők az adatok – és bárhol megtekinthetők interneten keresztül a megfelelő felhasználónév és jelszó birtokában.

Sebessége miatt akár naponta ki lehet olvasni a kártyát, vagy minden nap be lehet szkennelni az aznapi korongot – így a mindig naprakész információk állnak rendelkezésre. És mindehhez plusz embert sem kell ezért felvennie a cégnek!

Ha valamelyik tétel nem lenne tiszta, akkor lehetőség van a vezetői események grafikus megjelenítésére is (kvázi a korongos tachográf jelölésének mintájára).
Három másodperc alatt készít tevékenységigazoló lapot minden olyan időszakra, ahol nem áll rendelkezésre tachográf-adat – ha elhagyja a sofőr, bármikor újragenerálható, telephelytől távol is.

A további funkciók alapvetően a cégek, vállalkozók számára hasznosak:

  • – vezényléstámogató riport, megmutatja, melyik sofőrnek mennyi vezetési ideje van még és mikor kell megállnia pihenni – sokkal hatékonyabb lehet ezáltal a fuvarszervezés
  • – büntetésösszesítő – megmutatja, melyik sofőr mennyi büntetéssel rendelkezik, közúti és telephelyi ellenőrzés esetén.

Szintén alkalmas egyrészt a fuvarszervezés támogatására, másrészt arra is, hogy olyan telephelyi ellenőrzés esetén, amikor a hatóság nem konkrét személyek adatait kéri, hanem a cégre bízza, hogy kinek az adatait adja át, két kattintással látható, kikkel lehet megúszni minimális összegből az ellenőrzést.

Nem elrettentésül, csak tájékoztatásul, ha valaki esetleg nem kapta volna meg az információt az oktatás során: a gépkocsivezetőt maximum 400.000,- a céget maximum 2,2 millió Forintig lehet jelenleg büntetni AETR megsértéséért. Ha a telephelyi ellenőrzés munkaügyi ellenőrzéssel párosul, a cégre kiszabott büntetés akár 7,5 millió Forint is lehet.

  • – értesítők vannak beépítve – lejár a kártya, ki kell olvasni a kártyát vagy a tachográfot stb.
  • – munkaügyi jelenléti ívet készít automatikusan a megadott munkaügyi beállítások és a tachográfadatok alapján.

Ugyanis ez is egy kötelező feladat: Az ún. utazó munkavállalók munkaidejéről a Közlekedési törvény (1988. évi I. tv.) 18/A-18/L paragrafusai rendelkeznek. Az utolsó paragrafus kimondja, hogy “18/L. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatást végző személyek munkával töltött idejéről a munkáltató nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartást a szóban forgó időszakot követő két évig kell megőrizni. A munkáltató felelős az utazó munkavállalók munkaidejének nyilvántartásáért. A munkáltatók kötelesek kérésre átadni az utazó munkavállalóknak a ledolgozott munkaórák számáról szóló nyilvántartás egy példányát.”

  • minden adatot 2 évig tárol a rendszer, nem kell korongokat se másolgatni – beszkennelt képük bármikor elérhető, letölthető

A rendszert folyamatosan fejlesztik újabb és újabb funkciókkal, illetve olyan megoldásokkal, amik a tachográfkiértékelést felgyorsítják, macerából – a tervezési adatok és egyéb hasznos funkciók révén – előnnyé alakítják.

És ami fontos szempont: az ára is megfizethető, gépkocsivezetők is vásárolták már saját maguknak, hogy mindig képben legyenek és lehetőleg ne fussanak bele büntetésbe (vagy legalább tisztában legyenek azzal, hogy mire számítsanak ellenőrzés esetén)!

Ha valakit további részletek érdekelnek a rendszerről, kérem, lépjen velem kapcsolatba!

Forrás: kamionblog.hu
.

(Ezt a cikket 9518 alkalommal tekintették meg.)

LEAVE A RESPONSE

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .