Előírások Hírek Jogszabályok, rendeletek Logisztika Tudnivalók Újdonságok

Változások 2011. január 1-től

Összegyűjtöttük az ellátási láncot, logisztikát érintő fontosabb előírások, törvények, rendeletek 2011. január 1-től életbe lépő változásait.

Kereskedelem, vám

Incoterms 2010

Az Incoterms-klauzulák frissítése 2011. január 1-vel lép életbe. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) az új kiadással tesz eleget az egyszerűbb használat és a felhasználóbarát nyelvezet kívánalmainak. A 13 klauzulából kilenc megmarad. Ezeket egészíti ki két új klauzula, a DAT és DAP, amelyek a DAF, a DES, a DEQ és a DDU klauzulákat helyettesítik.

A korábbiakkal ellentétben az Incoterms 2010 a szállítási módok szerint tagolódik. A klauzulák egy része minden szállítási módra – szárazföldi, légi, és vízi -, valamint a multimodális szállítási módra is kiterjed. Ezek különösen konténeres szállítás esetén alkalmazhatóak. A klauzulák másik csoportja kizárólag vízi szállítás esetén alkalmazható.

A kaluzulák nem kötelező érvényű törvények, hanem megformált kereskedelmi szokványok, amelyek csak a szerződéses megegyezés után válnak érvényessé.

Egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi vámkezelési eljárások elektronizálása

2011. január 1-jétől csak azon gazdasági szereplők alkalmazhatják az egyszerűsített nyilatkozattételi és a helyi vámkezelési eljárás egyszerűsítéseket, akik a vámáru-nyilatkozatokat és az értesítéseket elektronikus formában nyújtják be a vállalati nyilvántartásba vétellel azonos időben. Az elektronikus értesítés benyújtásának kötelezettsége alól csak akkor adhat – rendkívül indokolt esetben, ha nem készül el a vámhatóság vagy a gazdasági szereplő rendszere – a vámhivatal felmentést, ha az általa meghatározott formában benyújtott értesítés alapján a kockázatelemzést hatékonyan el tudja végezni.

2011. január 1-től helyi vámkezelési eljárásnál, import esetében a nyilvántartásba vétellel azonos időben az adatokat meg kell küldeni a felügyelő vámhivatalnak, aki kockázatelemzés után dönt az esetleges áru vagy okmány vizsgálatról és elektronikusan ad értesítést az áru kiadásáról. Az elektronizálás előkészítése a vámhatóságnál már megkezdődött, ez év végéig kiépül a rendszer. A vámhatósági számítógépes rendszerek elkészülte után az érintett gazdasági szereplőktől is aktivitást kíván meg a fenti közösségi előírás teljesítése.

.

Közlekedés

A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozása

Tilos lesz előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton – 6 és 22 óra között – a 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. A tilalom hatálya alá tartozó járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy – az abban meghatározott előzési tilalom hatálya alá tartozó – járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.

A kormányrendelet számos esetben felmentést ad.

.

Veszélyes áruk szállítása

ADR 2011

A veszélyes áruk közúti szállítását szabályozó új ADR 2011. január elsejétől hatályos, de az EU csak 2011 júliusától teszi kötelezővé a tagállamok számára az ADR 2011 bevezetését. Kisebb-nagyobb változások a szabályozás minden területén lesznek: új fogalmak, új osztályozási elvek, csomagolási követelmények, okmányolási előírások és műszaki követelmények kerülnek bevezetésre. Változni fognak a képzettségi követelmények is.

A http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm honlapon a módosítások angol, francia és orosz nyelven megtalálhatók.

Az ADR változással kapcsolatos további cikkek itt olvashatók >>

RID 2011

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) módosítása szintén 2011. január 1-jétől lép hatályba a nemzetközi forgalomban.  2011. június 30-ig azonban a veszélyes áruk a RID 2009. január 1-jén életbe lépett előírásai szerint is fuvarozhatók, ha a fuvarokmányban a „A 2011. január 1-je előtt érvényes RID szerinti fuvarozás.” szövegű bejegyzés szerepel.

A módosítások angol, francia és német nyelven a http://www.otif.org honlapon megtalálhatók.

ADN 2011

A fentiekhez hasonló türelmi idő mellett hatályba lép a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat módosítása is január első napjától.

A http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm honlapon a módosítások angol, francia és orosz nyelven megtalálhatók.

.

Adókedvezmények

Fuvarozók jövedéki adó visszaigénylése

Az üzemanyag árából literenként 6,50 Ft jövedéki adót igényelhetnek vissza 2011-től a fuvarozók a vásárlást követő egy éven belül a törvényben meghatározott feltételek mellett.

Nem jár adókedvezmény a KHT-ktől megrendelt K+F után

A jövőben kizárólag a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő nonprofit kutatóhelytől megrendelt kutatás-fejlesztési szolgáltatás után lehet adókedvezményt elszámolni. A törvény kizárta az innovációs járulékközvetítő közhasznú szervezeteket a rendszerből.

.

Ami nem változik

A közbeszerzési törvény és a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos szabályozás egyelőre nem változik január elsejével.

Forrás: MLBKT.hu
.

(Ezt a cikket 634 alkalommal tekintették meg.)

LEAVE A RESPONSE