Egyéb Hírek Jogszabályok, rendeletek

Tájékoztató a kereskedelmi gázolaj bevezetéséről

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása alapján 2011. január 1-től – több európai uniós tagállamhoz hasonlóan – hazánkban is bevezetésre kerül a kereskedelmi gázolaj a közúti fuvarozásban. Az üzemanyagként felhasznált gázolajat terhelő jövedéki adó egy részének visszaigénylési lehetősége, vagy az adómentesség eddig más ipari termelő tevékenységeket, vagy a szállítás más ágazatait illette meg. Bevezetése a közúti fuvarozásban (melyért hosszú idő folytattak küzdelmet a fuvarozói érdekképviseletek) méltán nevezhető szakmatörténelmi eseménynek.

Lássuk a főbb tudnivalókat a kedvezmény igénybe vételéről:

A kereskedelmi gázolaj fogalma
(a 2003/96 EK Irányelv 7. cikkében foglaltakkal egyezően)

az a gázolaj, melyet

a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy 

b)  akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2* vagy M3* kategóriába tartozó gépjárművel végzett személyszállításhoz használnak fel. (7. § 51.)

*M2 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
*M3 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.

 A jövedéki adó visszaigénylése

A beszerzéskor megfizetett adóból

a) az üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával      megvásárolt,

b) az adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített – a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő – üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött kereskedelmi gázolaj után literenként 6,50 Ft visszaigényelhető.

Az adó-visszaigénylésre a kereskedelmi gázolajat felhasználó gépjármű vagy nyerges járműszerelvény (a továbbiakban együtt: kereskedelmi jármű) vámhatóság által e célból nyilvántartásba vett* üzembentartója, illetve – bérelt kereskedelmi jármű esetében- bérbe vevője jogosult.

* A regisztráció módjáról időben tájékoztatni fogjuk tagvállalkozásainkat!

A jogosult a nyilvántartásba vétel iráni kérelmet az adó visszaigénylési jogosultság első ízben történő érvényesítése előtt legalább 30 nappal köteles benyújtani a vámhatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult adószámát, valamint képviselője természetes személyazonosító adatait, személyazonosításra alkalmas okmányának számát. A jogosult a vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását haladéktalanul köteles a vámhatósághoz bejelenteni.

A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező, kereskedelmi járművet üzemeltető személy esetében e § rendelkezése a más tagállamban vagy EFTA-országban (azaz Norvégiában, Svájcban, Liechtensteinben vagy Izlandon) regisztrált és ott kiadott nemzetközi fuvarozási engedéllyel rendelkező személyre alkalmazható.

 Az adó-visszaigénylési jog

a) az adó-visszaigénylésre jogosult által megvásárolt gázolaj beszerzéséről a kereskedelmi  jármű forgalmi rendszámát és kilométeróra állását is tartalmazó számla birtokában, illetve

b) a telephelyen történt tankolásokat dátum, mennyiség, forgalmi rendszám, kereskedelmi jármű kilométeróra állását részletező kimutatással dokumentálva érvényesíthető.

Az adó-visszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás napján keletkezik, és legfeljebb a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető.

Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést választása szerint az adott évre vonatkozóan

a) évente, legkorábban a tárgyévet követ ő év január hónapjának 20. napjától, vagy
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelheti. (57/C. §)

 

Forrás: NiT Hungary
.

(Ezt a cikket 293 alkalommal tekintették meg.)