Ellenőrzések Érdekvédelem Fuvarpiac Hírek Kiemelt hírek Sajtószemle Szervezetek hírei

A külföldi fuvarengedélyekre szakosodott hatósági Ellenőrző Csoport munkájának 2017. évi mérlege

A csoport járművei megkülönböztető jelzést használva kiemelhetik a forgalomból a gyanús kamionokat.

2016-ban, bár még nem teljes létszámmal, de sikeresen megkezdte tevékenységét az NFM Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztályának vezetésével, egy különleges feladatokra szakosodott Ellenőrző Csoport. A csoport tevékenységével kapcsolatban a Fuvarlevél készített interjút Rónay-Tobel Beatrixal, az NFM Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály vezetőjével.

Fuvarlevél: Régi kívánsága teljesült a fuvarozóknak, amikor tavaly megkezdődött a közutakon a fuvarengedélyek felhasználásának  az ellenőrzése. Mindjárt az első fellépések után kiderült, hogy sok külföldi kamionos közlekedik érvénytelen, lejárt, fénymásolt vagy kitöltetlen nemzetközi fuvarengedéllyel. De kezdjük az elején, szeretnénk megismerni a csoport megalakulásának körülményeit. Mikor, milyen létszámmal és milyen eszközellátással jött létre az Ellenőrző Csoport?

NFM: A Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretein belül 2017. februárjában jött létre. Az építkezés az NKH idejében kezdődött, a közúti ellenőrök első csoportját még 2016 év végén választottuk ki és vettük fel a közlekedési hatósághoz. Jelenleg 70 fő közúti ellenőrrel dolgozunk, a pályázataink jelenleg is nyitottak, várjuk a jelentkezőket. Hat területi egységre osztva látjuk el a közúti ellenőrzési feladatainkat országos hatáskörrel. Eszközellátottság szempontjából a főosztály helyzete jónak mondható, hiszen új járművekkel, informatikai eszközökkel és az ellenőrzéshez szükséges felszerelésekkel sikerült elindítani az új egységet. 

Fuvarlevél: Nem teljesen világos egyelőre, hogy mi lesz a csoport feladata? Az NKH tavaly május 11-i sajtónyilatkozatában még az állt, hogy kizárólagos feladata a fuvarengedélyek ellenőrzése lesz. Ma már a fővárosi taxik is az Ellenőrző Csoport hatáskörébe tartoznak. Nem megy a jogosulatlan fuvarozók ellenőrzésének a rovására, ha újabb és újabb feladatokat kap az Ellenőrzési Csoport?

NFM: A feladataink – igazodva az időközben megfogalmazott elvárásokhoz – az engedélyek,  fuvarokmányok ellenőrzésén túl a taxik és személygépkocsis személyszállítók ellenőrzésével, továbbá a most talán leginkább aktuális súlyméréssel is kiegészülnek. Jövőre szeretnénk tovább tágítani az ellenőrzési spektrumunkat a járművek műszaki állapotának, továbbá a gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejének ellenőrzésével is. Fontosnak tartom, hogy a megfelelő képzéseket követően a kollégák képessé váljanak komplex közúti ellenőrzések lefolytatására. 

Az ellenőri csoport feladatkörének bővülése nem jár a kiemelt feladatként kezelt engedélyellenőrzés háttérbe szorulásával. Ennek magyarázata az, hogy a műszaki közúti ellenőrzés vagy a vezetési – és pihenőidő ellenőrzés célcsoportja nagyban megegyezik a mostani ellenőrzött fuvarozói körrel, így csupán az ellenőrzés spektruma szélesedik és komplexebbé válik. Tisztában vagyunk a jogosulatlan fuvarozás problémájának jelentőségével és nagyságrendjével, továbbá ismertek előttünk a velünk szemben támasztott elvárások, amelynek igyekszünk minél teljesebb mértékben megfelelni. Abban bízunk, és a visszajelzések erre nézve biztatóak, hogy az engedéllyel visszaélő külföldi jogsértők az állandó és következetes ellenőrzés hatására felhagynak ezzel a fajta visszaéléssel és a magyar fuvarozók visszanyerhetik az elveszített piaci részesedésük nagy részét. Ehhez azonban az ellenőrzés folyamatos fenntartása illetve fokozása szükséges.   

Fuvarlevél: A nemzetközi fuvarengedélyekkel elkövetett visszaélések kordában tartása remélhetőleg helyreállítja a fuvarpiaci egyensúlyt, ami az utóbbi években túlságosan is a jogosulatlanul tevékenykedő külföldiek javára billent. Hogyan szervezi meg a csoport az ellenőrzéseket: szúrópróba alapján, társszervekkel és az érdekképviseletekkel egyeztetve, és hogyan választják meg a helyszíneket? Mely helyszíneken találkoztak a legtöbb jogsértő cselekménnyel? Végeztek már felrakóhelyi ellenőrzést?

NFM: A területi egységek heti vezénylés alapján dolgoznak, ami azonban bármikor, rugalmasan változhat akár napon belül is. Munkánkat 24 órában támogatja a szakmai ügyeleti csoport, amely nagy segítség számunkra. Ellenőrzési helyszíneink változóak, jellemzően a fontosabb tranzit útvonalakon, autópályákon és a jelenlegi vagy volt határátkelő helyek közelében jelenünk meg, de rendszeresen tartunk ellenőrzéseket a logisztikai központok, fel – és lerakóhelyek közvetlen közelében is. Ellenőrzéseinket jellemzően kiválasztásalapú kiterelés/kiintés formájában látjuk el, de részt veszünk a társszervekkel közös, teljes kitereléses akciókban is. Elmondható, hogy mind gyakrabban kapunk megkeresést különböző társszervektől közös ellenőrzésekre, amik mostanra már rendszeressé váltak. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az ellenőri egység járművei megkülönböztetett jelzéssel felszereltek, ezért  – közlekedési hatóságként egyedüliként – lehetőségünk van a forgalomból történő kiemelés és kivezetés módszerével élve célirányos ellenőrzéseket is végezni, amit gyakran alkalmazunk elsősorban az M1 és M3 autópálya egyes szakaszain. Ennek előfeltétele azonban, hogy ellenőrzésre alkalmas hely és visszafordulási lehetőség álljon rendelkezésre. A fel – és lerakóhelyek ellenőrzése az ősz folyamán kezdődött meg, jelenleg adminisztratív eszközökkel élve kérjük be a szükséges dokumentumokat ellenőrzésre és hiányosság esetén eljárunk a jogsértőkkel szemben.

Fuvarlevél: Korábban gondot okozott az érdekképviseleteknek, külföldi szabálysértésekkel kapcsolatban a valós adatok megismerése. Találhatók már információk a minisztérium honlapján az Ellenőrzési Csoportról, a jövő évi ellenőrzési tervről és a felderítési adatokról? Mennyiben igazolták vissza az Ellenőrzési Csoport eddigi eredményei azt az érdekképviseleti álláspontot, mely szerint a jogosulatlan külföldi fuvarozók tisztességtelen versenyelőnyre tettek szert Magyarországon? Megtudhatnánk néhány adatot a külföldi fuvarozók által elkövetett jogsértések számáról, elterjedtségéről és a befolyt bírságokról?

NFM: Az NFM közúti ellenőrzési csoportja szervezeti szinten 2017. február közepén jött létre. A gyakorlatban április végén kezdtük meg az engedélyek és dokumentumok ellenőrzését a keleti régiókban és május közepére kapcsolódott be mind a 6 egység a munkába. Az általunk feltárt jogsértések magas száma mindenképpen igazolja a probléma valós voltát. A rendszeres ellenőrzések hatására az ebben érdekelt külföldi árufuvarozók mindig új módszerekkel próbálják kijátszani a magyarországi engedélykötelezettséget, az ellenőreink feladata ennek megakadályozása, azaz a jogsértések feltárása. A helyszíni jegyzőkönyvek alapján – amennyiben ez lehetséges – a helyszínen azonnal eljárunk a jogsértővel szemben, más esetben pedig kiegészítő információk beszerzését követően közigazgatási eljárás keretében hozunk határozatot és szabjuk ki a bírságot. Amennyiben olyan külföldi járművel találkozunk, amelynek már jogerős bírsága keletkezett, amit nem fizetett meg, élünk a visszatartás lehetőségével a teljes bírság egyösszegű helyszíni megfizetéséig. 

Ami az idei ellenőrzéseinket illeti: 2017. november 30-ig közel 28 000 db ellenőrzési eseményt rögzítettek kollégáink a BILAT programban. 1220 esetben vettünk fel jogsértés miatt jegyzőkönyvet, ezek a személyszállítással összefüggő meghiányolásoktól eltekintve kivétel nélkül külföldiek szabályszegését tárták fel. Legnagyobb számban ukrán fuvarozók ellen járunk el engedéllyel való visszaélések miatt. Ahogy fogynak az engedélyeik, egyre növekvő számban találunk átírt, hamisított engedélyeket, de napi szinten találkozunk átokmányolásos csalással is. Bilaterális engedéllyel történő visszaéléseket a fehérorosz és a török  fuvarozók  is nagy számban követnek el, de volumene nem hasonlítható az ukrán elkövetőkéhez. CEMT engedélyek hamisításával több esetben találkoztunk az orosz üzembentartók esetén, erre válaszul sikerült az orosz kiadó hatósággal a kölcsönös adatcserében megállapodnunk. Jövő évtől sorszám szerint tudjuk ellenőrizni a Magyarországra érvényes orosz engedélyeket, természetesen viszonossági alapon.

A közlekedési hatósági ügyekkel kapcsolatos információk jelenleg még nem jelennek meg elkülönülten a kormányzati honlapon, bízunk benne, hogy ez hamarosan megvalósul. A 2018. évi Országos Ellenőrzési Terv egyeztetése jelenleg még folyamatban van, ezért annak végleges számai még nem érhetőek el.  

Fuvarlevél: Az NKH nemrégiben létrehozott egy informatikai rendszert, egyes külföldi fuvarozók számára előírt magyarországi fuvarengedélyek ellenőrzésére. A BILAT nevű online alkalmazást a közúti ellenőrök gyorsan elérhetik mobil telefonról, vagy laptopról. Elég megadni a külföldi gépkocsivezető által felhasznált engedély számát, mert az alapján a rendszer meg tudja állapítani, hogy:

  • volt-e ilyen számú engedély kibocsátva,
  • amennyiben volt, akkor érvényes-e,
  • esetleg korábban már használták az engedélyt,

Hogyan segíti a csoport munkáját az NKH által kifejlesztett BILAT program és milyen más elektronikus nyilvántartások adataihoz férnek hozzá a csoport ellenőrei, pl. NUSZ, EKAER, TSM?

NFM: A BILAT program alapjaiban változtatta meg az engedély ellenőrzést Magyarországon, hiszen minden ellenőrző szerv rendelkezik hozzáféréssel és használhatja azt. A program erőssége, hogy rögzít minden ellenőrzési eseményt, azaz nyomon követhető a külföldiek engedélyfelhasználása, amely adott esetben eddig nem létező információkkal tudja támogatni a döntéshozókat a kétoldalú tárgyalásokon és ezáltal jelentős pozíció erősödés érhető el, amely sok esetben a magyar fél javára fordítható egy-egy megállapodás során. A TSM rendszer keretében megvalósul a szakrendszerek összekötése, ami egy teljesebb körű ellenőrzés támogatást tesz lehetővé a közúton és telephelyen egyaránt. A tervek szerint a TSM ellenőrzésekben feladatot kap főosztályunk is, így az adatokhoz való hozzáférésünk biztosított. 

Fuvarlevél: Végre elértünk odáig, hogy a közúti ellenőr a helyszínen vételezheti be a pénzbírság vagy letét összegét, a mobil kártyaelfogadó POS terminál alkalmazásával. De hogyan fizetnek azok a gépkocsivezetők, akiknél nincs kártya? Ők még mindig csekket kapnak?

NFMA főosztályunk ellenőrzési és eljárási gyakorlata részben eltér a közlekedési hatóságnál korábban megszokottól. Azokban az esetekben, amelynél a felelős a közúti ellenőrzés során megállapítható, helyszínen kiszabjuk és befizettetjük a bírságot. Amennyiben ez bizonyítottság hiányában nem lehetséges, ott jegyzőkönyvvel engedjük el a járművet és a tényállás tisztázását követően hozzuk meg a határozatot és szabjuk ki a bírságot. Amennyiben a bírság megfizetése határidőre nem történik meg, a jármű Magyarországra történő visszatérésekor élünk a visszatartás intézményével a bírság megfizetéséig. Ezzel a módszerrel közel 30 millió Ft elmaradt bírságösszeget szedtünk be idáig. Tapasztalatunk szerint a külföldi fuvarozók előnyben részesítik a készpénzes (csekkes) befizetést, de előfordul, hogy azonnali banki átutalással teljesítenek. A bírság megfizetésének hajlandósága nem függ a fizetési módtól, de természetesen többféle lehetőség áll rendelkezésre a fizetési kötelezettség helyszíni teljesítésére.    

Fuvarlevél: Mennyi időt vesz igénybe egy külföldi jogsértés elbírálása a helyszínen és hány ember kell hozzá? Nem lassítja a csoport helyszíni munkáját a jegyzőkönyv és határozat készítés?

NFM: Az ellenőrzési jegyzőkönyv felvételének és – amennyiben erre lehetőség van –  a helyszíni bírság kiszabásának folyamata nem tér el számottevően egymástól, jelentős várakozással a gépkocsivezetőnek abban az esetben kell számolnia, ha tolmácsot igényel, továbbá ha nem áll rendelkezésre a helyszínen a befizetendő összeg. Ilyenkor visszatartjuk a helyszínen a járművet, dokumentumait és a hatósági jelzést elvesszük és ezeket csak abban az esetben adjuk vissza, ha eleget tett az előírt kötelezettségének. A jegyzőkönyv felvétele minimum két ellenőr aláírásával válik jogszerűvé, de a rendelkezésre álló létszámtól függően három fős csapatok is előfordulnak. Az ellenőrzések megfelelő dokumentálása alapvető elvárás és megalapozza a későbbi eljárás jogszerűségét. Annak érdekében, hogy ez ne vegyen a szükségesnél több időt igénybe, minden közúti ellenőr kolléga részt vesz egy jegyzőkönyv kitöltési oktatáson és szükség esetén pótoktatás keretében ismételten van lehetősége gyakorolni a folyamatot. Havi rendszerességgel szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a jegyzőkönyv kitöltésre fordított időt és a kitöltés adattartalmát, annak megfelelőségét.

Fuvarlevél: Kialakult már az Ellenőrzési Csoport végleges létszáma?

NFM: Az engedélyezett közúti ellenőri létszám a főosztályon 109 fő, amit még nem sikerült feltölteni. Ez elsősorban a közigazgatásban ismert jövedelmi viszonyokra vezethető vissza, amiben a közeljövőben pozitív előrelépés várható, így bízunk benne, hogy tavaszra teljes létszámmal tudjuk ellátni a ránk háruló feladatainkat. Minden kollégával szemben szigorú szakmai követelményeket állítunk fel, amit folyamatos, vizsgákkal záruló képzésekkel alapozunk meg és mindent megteszünk, hogy az egyéni szakmai fejlődésük biztosított legyen, hiszen általuk válunk mi, mint csapat hatékony, ütőképes egységgé. 

Kaibinger Tamás

Forrás: fuvarlevel.hu   (Újraközlés kizárólag a Fuvarlevél írásos engedélyével!)

Illusztrációs kiemelt kép: Nemzeti Közlekedési Hatóság

 

(Ezt a cikket 169 alkalommal tekintették meg.)