A 190/2008. (VII. 29.) Kormány rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról az alábbiakat írja elő:

„1. § A rendelet hatálya kiterjed minden olyan magyar vagy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: tehergépkocsi), amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó tehergépkocsival az ország közútjain

a) július 1-jétől augusztus 31-éig

aa) szombaton – amennyiben az nem munkanap -15 órától vasárnap 22 óráig,

ab) munkaszüneti napokon a megelőző nap 22 órától a munkaszüneti nap 22 óráig,

b) szeptember 1-jétől június 30-áig a megelőző nap 22 órától vasárnap és munkaszüneti napokon 22 óráig közlekedni nem szabad.

(2) Ha a munkaszüneti nap az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakon belül szombat vagy vasárnap előtti, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időszakon belül vasárnap előtti napra esik, a forgalomkorlátozást a korlátozott időszak első nap 8 órától az utolsó nap 22 óráig időben folyamatosan, megszakítás nélkül kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a november 4-e és március 1-je közötti időszakban a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló jogszabályban meghatározott, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsira.” – írja a rendelet.

A fentiek értelmében március 1-től már a 7-es (EURO 3-as) és az annál magasabb környezetvédelmi besorolású 7,5t össztömeget meghaladó teherképkocsikra is vonatkozik a közlekedési tilalom a hétvégéken és ünnepnapokon.

.

(Ezt a cikket 394 alkalommal tekintették meg.)