Hírek Járműtechnika Szervezetek hírei

EURO 6 vagy EURO VI?

Az EURO besorolások először a köznyelvben terjedtek el, a kapcsolódó jogszabályok nem említették ebben a formában. Mára azonban az előírások átvették ezeket a megnevezéseket a kibocsátási szintek jelölésére. Az arab és római szám eltérése pedig tudatos, ugyanis alapvető különbségek vannak a két szint között.

A károsanyag-kibocsátás előírásainak való megfelelőséget a gépjárművek 2007/46 EK irányelv szerinti uniós jóváhagyási kötelezettsége írja elő. Az alábbi táblázat tartalmazza azon szabályozási aktusokat, amelyeket a károsanyag-kibocsátás tekintetében az adott járműkategóriára alkalmazni kell (M kategória: személygépjárművek és autóbuszok, N kategória: tehergépjárművek).

Tétel

Tárgy

Szabályozási aktus

Alkalmazandóság

M1

M2

M3

N1

N2

N3

2A

Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége 715/2007/EK rendelet

(1)

(1)

(1) (1)

41A

Nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro IV)/információkhoz való hozzáférés 595/2009/EK rendelet

(9)

(9)

X

(9)

(9)

X

Megjegyzések:

(1) Legfeljebb 2610 kg referenciatömegű járműveknél. A gyártó kérésére a legfeljebb 2840 kg referenciatömegű járművekre is alkalmazható.

(9) A több mint 2610 kg referenciatömegű, nem a 715/2007/EK rendelet alapján típusjóváhagyásban részesített járműveknél (amire a gyártó kérése alapján van lehetőség, feltéve, hogy a jármű referenciatömege legfeljebb 2840 kg).

Látható, hogy bizonyos járműkategóriáknál mindkét követelmény jelölve van, azonban az adott jármű referenciatömege dönti el, hogy melyik előírást kell alkalmazni. Bizonyos tömeg esetében pedig a gyártónak van lehetősége eldönteni, melyiket kívánja teljesíteni. Az előírások szerint a referenciatömeg a menetkész jármű tömegéből adódik, a járművezető 75 kg-mal figyelembe vett átlagtömegével csökkentve, és 100 kg átlagtömeggel megnövelve. A két előírás – bár témájában egyezik – vizsgálati metódusa és annak kiértékelése is nagyban eltér, ezért van különbség a konkrét kibocsátás-adatokban és azok mértékegységeiben is. A két előírás kibocsátási értékei emiatt nem is hasonlíthatók össze egymással.

Az előírások szigorodása általában több lépcsőben történik. Elsőként mindig az új típusú járművek EK típusjóváhagyására ír elő határidőt, majd legutolsó lépcsőként a már jóváhagyott, legyártott járművek első forgalomba helyezése szigorodik. Ez utóbbi történik most 2016. szeptember elseje után a 715/2007 EK rendelet szerint jóváhagyott járművek tekintetében, majd 2017. január elseje után az 595/2009 EK rendelet esetében is.

Az EK típusbizonyítvány kiadása esetében a jóváhagyó hatóság vizsgálja, hogy az adott járműnek referenciatömeg szerint melyik károsanyag-kibocsátás előírás szerint kell megfelelni, továbbá hogy teljesíti-e az adott követelményeket a megadott határidő előtt. Az Európai Unión belüli, első forgalomba helyezés esetében már csak azt kell vizsgálni, hogy a járművet károsanyag-kibocsátás szerint jóváhagyták-e, és az a forgalomba helyezésre előírt határidőn belül van-e.

A kiadott EK típusbizonyítványok száma (jóváhagyási jel) azonos elvek alapján épül fel, a károsanyag-kibocsátás tekintetében pedig plusz karaktereket is tartalmaz, ami többletinformációkat hordoz, így az adott jóváhagyási jellel rendelkező járműegyedek károsanyag-kibocsátási szintjeinek meghatározása könnyebb a területtel foglalkozó szakemberek számára.

Példa

Jóváhagyási jel (fiktív, nem valós szám): e7*715/2007*136/2014L*0001*00

Tartalmi jelentése: Az adott járművet a 715/2007/EK rendelet alapján hagyták jóvá, annak végrehajtási utasításainak utolsó módosító előírása a 136/2014 EU rendelet volt.

Az „L” karakter jelentése:

  • a kibocsátási szint: Euro 5b
  • a fedélzeti diagnosztikára vonatkozó szint: Euro 5+
  • a jármű kategóriája és osztálya: N1 kategória, II. osztály
  • motor: szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású
  • alkalmazandó új típusnál: 2011.09.01. után
  • alkalmazandó új járműveknél: 2014.01.01. után
  • nyilvántartásba vétel utolsó dátuma: 2016.08.31.

Magyarországon a forgalomba kerülő járműegyedek kibocsátási szintjeit a forgalmi engedély V.9 mezőjébe bejegyzett környezetvédelmi osztály jelöli. A magyar jogszabályban meghatározott jelölések közül az adott járműegyedre nézve a műszaki vizsgabiztosok határozzák meg a forgalomba helyezésnél. Az Euro 6 és Euro VI besorolások közötti különbség így minden járműegyednél megállapítható. (Az Euro 5 és Euro V szintek is más karakterekkel, de hasonlóképpen meg vannak különböztetve.)

Környezetvédelmi osztályok Euro 6 és Euro VI besorolás esetén:

„15″ – a 692/2008/EK, a 566/2011/EU és a 459/2012/EU bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro 6)

„16″ – az 582/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint jóváhagyott gépkocsik (Euro-VI)

Az EURO 6 és EURO VI, mint kifejezések között kicsi az eltérés, de a fentiek szerint látható, hogy tartalmilag fontos különbségek vannak, és ismerve a hátterét, további információkra lehet következtetni.

Szerző: Gáspár-Zsován Noémi (Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Jármű Főosztály)

Forrás: NKH – Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal

(Ezt a cikket 542 alkalommal tekintették meg.)