Ellenőrzések Hírek

Kétnapos közúti ellenőrzés Nyugat-Magyarországon a közlekedésbiztonság jegyébe

A Nemzeti Közlekedési Hatóság  2011. április 5-6-án  közúti ellenőrzést végzett a Nyugatmagyarországi Régióban.  A kétnapos  ellenőrzési akció a  Euro-Contrôle-Route tagországok szoros együttműködésével egész évben zajló multilaterális ellenőrzési akcióhetek sorozatába illeszkedett. Az akcióban Csehország, Szlovénia, Szlovákia és Horvátország is képviseltette magát.

Az ellenőrzések kapcsán Dr. Pongrácz Tamás, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési  Hivatalát vezető elnökhelyettese  tájékoztatása szerint  az európai közúti közlekedési, ellenőrző hatóságokat, felügyeleteket tömörítő Euro-Contrôle-Route  (továbbiakban: ECR)  idei közös ellenőrzései azért is különlegesek, mert jelenleg a magyar közlekedési hatóság – 2011. július 1-jéig – a soros elnöki feladatokat is ellátja e szervezetben. Az egész évben zajló ECR ellenőrzési akcióhetek részét képező ellenőrzésen ez alkalommal  a regionalitás jegyében Csehországon ésSzlovénián kívül jelen  volt a regionális  kezdeményezés elindítója, Szlovákia, valamint meghívásunkra Horvátország is részt vett az akcióban saját ellenőri egységeivel.

A kétnapos ellenőrzés során 57 belföldi és 44 külföldi honosságú járművet állítottak meg. (Az akció során a Hatóság csak megállításos módszerrel ellenőrzött, ellentétben pl. egy rendőrségi ellenőrzéssel, ahol sebességmérő kamerával is ellenőriznek járműveket, így egy-egy ellenőrzési napon sokkal nagyon esetszámot tudnak vizsgálni). Összességében elmondható az ellenőrzöttmagyar és külföldi járművezetőkről, hogy a vezetési és pihenőidők szabályait  azonos arányban(50%-50%)  szegték meg. A tengelyterhelés mérésnél a külföldi-belföldi  vizsgált járművek aránya 78-22% volt; itt minden ellenőrzött jármű jól vizsgázott. A kétnapos akció során összesen két járműben fedtek fel az ellenőrök tachográf-manipulációs eszközt, egy magyar és egy román rendszámú  kamionban.  A hatóság mindkettőből a helyszínen kiszerelte a manipulációs eszközt, érvénytelenítette a tachográf kalibrációs dokumentumait, és büntetést szabott ki. A kétnapos akció során a  közúti szállítással összefüggő dokumentumok és a környezetvédelmi előírások vonatkozásában jogsértés nem történt. A mobil vizsgálóállomással végzett mérések alapján 23 vizsgált járműből 4 esetben találtak a hatóság munkatársai fékproblémát. Az ellenőrzés során a külföldi társhatóságok képviselői aktívan kivették részüket a munkából, és minden résztvevő hasznosnak értékelte a közös munkát.

Az ellenőrzésnek azért is van bármely alkalommal létjogosultsága, mert a közlekedésben résztvevőjárműveknek folyamatosan ugyanazokat a műszaki adatokat kell hozniuk, mint a műszaki vizsgán, hiszen a járműveknek  (mind műszaki, mind közlekedésbiztonsági szempontból) folyamatosan  a rendelkezéseknek  megfelelő állapotban  kell lenniük. Erről az  üzembentartó  köteles gondoskodni, ezért is fontos tudni, hogy az ellenőrök  két műszaki megvizsgálás között, a közúton is  bármikor ellenőrizhetik a gépjárművek műszaki állapotát. A folyamatos ellenőrzések  kiemelt  célja,  – a műszaki hiányosságokból adódó balesetek megelőzésével – a közlekedésbiztonság fokozása.

 

Az ellenőrzéseknél alkalmazott technológiák

A közúti ellenőrzéseket a Nemzeti Közlekedési Hatóság jelenleg megállításos technikával végzi. A megállított járműveken a szakemberek a műszaki közlekedésbiztonsági ellenőrzésen túlmenően a menet-, és fuvarokmányokat, valamint a vezetési-, és pihenőidők szabályainak betartását is ellenőrzik.

E kétnapos ellenőrzés különlegessége a mobil vizsgálóállomás volt, amely egy speciális kialakítású félpótkocsi,  mely lehetővé teszi az ellenőrzés alá vont járművek  közúton történő  fékvizsgálatát, valamint környezetvédelmi ellenőrzését. A mobil vizsgálóállomásokból két típust használ a Hatóság: az egyik a személygépkocsik és a kis tehergépkocsik mérésére alkalmas, a másik, nagyobb méretű pedig a tehergépkocsik vizsgálatára készült.

A  fuvardokumentumok ellenőrzése során az NKH  azt vizsgálja, hogy a járművek és a vállalkozások rendelkeznek-e azokkal a dokumentumokkal és engedélyekkel, amelyek a tevékenységük végzéséhez szükségesek. Ezek ellenőrzésénél  különös jelentősége lehet a külföldi kollégák tapasztalatának is.

A  vezetési és pihenőidők ellenőrzéséhez szintén speciális eszközöket használnak az ellenőrzést végző szakemberek. A 3.500 kg megengedett együttes tömeg feletti járműveket fel kell szerelnimenetíró berendezéssel, úgynevezett tachográffal. A tachográfok két csoportra oszthatók. A régebbi, úgynevezett analóg tachográfok a tevékenység rögzítését speciálisan erre a célra kialakított korongokra végzik, míg az új típusú, digitális tachográfok már elektronikus jel formájában rögzítikaz adatokat. A menetíró regisztrálja a vezető tevékenységét, így utólag ellenőrizhető, hogy  a sofőr mennyi időt töltött vezetéssel, pihenéssel illetve egyéb munkával. A vezetési és pihenőidők ellenőrzése számítógépes elemzéssel történik mind az analóg, mind a digitális tachográfok esetében.

 

A Euro-Contrôle-Route

A szervezet az európai közúti közlekedési ellenőrzést végző hatóságokat, felügyeleteket  tömöríti. Küldetése az ellenőrzés minőségének emelése, a közúti biztonság javítása mellett, a közúti közlekedés jogszabályainak történő megfelelés, valamint a tisztességes verseny támogatása. A Nemzeti Közlekedési Hatóság közel 2,5 éves megfigyelői státuszt követően 2008. január 1-jén teljes jogú tagként csatlakozott a Euro-Contrôle-Route  együttműködéshez. Jelen pillanatban pedig az NKH látja el a soros elnöki feladatokat 2011. július 1-jéig.

A térségbeli országok közül a szervezetnek tagja még Ausztria, Lengyelország, Románia és Bulgária, valamint megfigyelőként Csehország és Szlovénia is. Távlati célkitűzésként szerepel az összes európai tagállam felvétele az ECR-be.  A szervezet rendszeresen tart képzési csereprogramokat, amelyek közül fontos kiemelni a 2010 májusában, Debrecenben tartott rendezvényt, melyre 10 országból mintegy 24 fő ellenőrzéssel foglalkozó szakember és közúti ellenőr érkezett. Az idén októberben ismét megrendezésre kerülő program részét képezik  a gyakorlati és az elméleti modulok egyaránt.

Az NKH 2010-ben a 7 akcióhét során mintegy 15.053 járművet ellenőrzött, melyeknek 13%-a nem felelt meg az előírásoknak, de csak 1,27% esetén volt szükség forgalomból való kitiltás alkalmazására. A magyar közlekedési hatóság  ellenőrzései során az előírásoknak nem megfelelő járművek problémáit, illetve azok százalékos megoszlását az alábbi ábra szemlélteti:

A 2011. április 5-6-i, nyugat-magyarországi ellenőrzés

A jelenlegi közúti ellenőrzés az ECR tagok szoros együttműködésével egész évben zajló multilaterális  – javarészt TISPOL-al közösen lebonyolított  – ellenőrzési akcióhetek sorozatába illeszkedett. Ez alkalommal a regionalitás jegyében Csehországon és Szlovénián  kívül  – akik  az ECR-nek  megfigyelőként tagjai  – jelen volt a regionális kezdeményezés elindítója Szlovákia, valamint meghívásunkra Horvátország is részt vett az akcióban saját ellenőri egységeivel. Mindezeken kívül aktív kétoldalú kapcsolatok épültek ki, a szintén ECR tag Romániával, valamint Szlovéniával, Szlovákiával és (ritkábban) Ukrajnával, ez rendszeres évközi bilaterális ellenőrzéseket jelentenek.

 

Forrás: NKH
.

(Ezt a cikket 356 alkalommal tekintették meg.)

LEAVE A RESPONSE