Hírek Járműtechnika Márkahírek Scania Újdonságok

Scania Active Prediction – az új sebességtartó automatika, amely a GPS adatokat felhasználva takarít meg üzemanyagot – technikai háttér

Nemrég mutattuk be a Scania új sebességtartó automatikáját, amely GPS segítségével képes a jármű helyzetének meghatározására, illetve az előtte levő út domborzatának előjelzésére, miközben akár 3% üzemanyagot is megtakaríthat. Ezúttal tekintsük át az új fejlesztés technikai hátterét.

A normál tempomat hiányosságai

Egy teherautó gazdaságos vezetése jóval többet jelent, mint csak a sebességtartó automatika bekapcsolását. A hagyományos sebességszabályozó feladata mindössze annyi, hogy a beállított sebességet minden körülmény mellett fenntartsa. Egy automatizált sebességváltó rendszerrel kombinálva segít abban, hogy az áru pontosan, időben érkezzen meg a célállomásra.

Annak ellenére, hogy a járművezető számára kényelmes megoldást jelent, ennek a vezetési stílusnak megvannak a hátrányai. Abban a pillanatban, amikor a szerelvény hegymenetben sebességet veszít, a jármű motorja leadja maximális nyomatékát és a további sebességvesztés elkerülése érdekében visszavált a rendszer.

A hagyományos sebességtartó automatika a hegymenet folyamán, annak teljes egészében megpróbálja fenntartani a sebességet, ami azt eredményezi, hogy a jármű a beállított haladási sebességgel fogja megkezdeni a völgymenetet. A gyorshajtás megakadályozása érdekében lefele fékezésre lesz szükség, még kisebb dombok esetében is. Mindez extra üzemanyag-felhasználást eredményez.


Előrelátó vezetés

Egy képzett gépkocsivezető tisztában van azzal, hogy ez pazarló magatartás. A hegymenet megkezdésekor a jármű már rendelkezik annyi sebességtartalékkal, amellyel elkerülhető a hegymenetben történő üzemanyag- és időpazarló sebességváltás.

Az útvonalat ismerő járművezető nagy valószínűséggel már a lejtmenet megkezdése előtt levenné a lábát a gázpedálról és az ereszkedéshez kihasználná a jármű lendületét és súlyát.

Ez a fajta előrelátás és gondolkodás az emberi természet része, viszont nagyon nehéz bármilyen rendszerbe vagy eszközbe beletervezni. A hagyományos sebességtartó automatika nem látja előre mi fog történni az úton vagy mi van a következő kanyar után, de az Active Prediction rendszer pontosan tisztában van vele. Előfordulhat, hogy a járművezető nem tudja megítélni teljes pontossággal az út domborzati viszonyait, de a rendszer tudni fogja.

 

Sebességtartó automatika az Active Prediction rendszerrel

A Scania sebességtartó automatikája az Active Prediction rendszerrel együttműködve ki tudja küszöbölni a normál tempomat hiányosságait azáltal, hogy felhasználja az úthálózat domborzati térképét. A rendszer számára teljes Nyugat-Európa és Közép-Európa részeinek adatbázisa elérhető. Ha az információ hiányzik, a rendszer visszatér a normál tempomat funkcióhoz.

A domborzati és GPS adatok kombinációját használja fel a rendszer arra, hogy a jármű helyzetét és az előtte levő út domborzatát meghatározza. Ezekre az információkra támaszkodva a rendszer másodpercenként kiszámítja a leginkább üzemanyag-hatékony sebességet.

Az útról kapott adatok a Scania Communicator-ban tárolódnak, a jármű egy olyan egységében, amely folyamatosan gyűjti és továbbítja a vezető és a jármű adatait, valamint helyzetét a Scania Flottakezelő alkalmazása részére. A rendszerben található térképek bármelyik Scania szervizben frissíthetők.


A domborzat aktív előrejelzése

Az Active Prediction rendszer normál, autópályán történő közlekedéskor 3 km-re előre kielemzi az útadatokat. Két alapvető helyzetet azonosíthat:

  • Következő emelkedő: hol és mennyivel kezdjen el gyorsítani annak érdekében, hogy a hegymenetet a lehető legnagyobb nyomatékkal kezdje meg a jármű?
  • Következő lejtő: hol és mennyivel kezdje el csökkenteni a sebességet?

A rendszer 60 km/óránál magasabb sebességnél aktiválódik, alacsonyabb sebesség esetén a hagyományos tempomat működik. A sebességtartomány a beállított menetsebességhez képest +4% és –8% között van. A tartományt a rendszer a százalékoknak megfelelően számítja, rögzített érték és a járművezető nem tudja befolyásolni.

Annak érdekében, hogy a rendszernek elegendő mozgástere legyen a hegymeneti sebesség eléréséhez, a Scania azt tanácsolja, hogy a lejtmeneti sebességet minimum 4 km/órával magasabbra állítsa be a járművezető, mint a haladási sebességet.

A sebességtartó automatika szabályozásához a rendszer folyamatosan kielemez számos, a járműhöz és a domborzathoz kapcsolódó információt:

  • A szerelvény súlyát
  • A járművezető által beállított haladási és lejtmeneti sebességet
  • A teherautó specifikációját és teljesítményét, mint például motorteljesítmény, a sebességváltó és a végáttétel
  • A következő emelkedő vagy lejtő távolságát
  • A következő emelkedő vagy lejtő meredekségét
  • Az út folyamán bekövetkező várható, következő események hatását
  • A rendszer az adaptív távolságtartó automatikával összekapcsolva működik, így képes fenntartani a teherautó előtt haladó járműtől a megfelelő távolságot.

 

Lehetséges üzemanyag-megtakarítás

A Scania Active Prediction rendszerének kifejlesztésének célja, hogy a sebességszabályozó automatikával összekapcsolva, autópályán, illetve országúton közlekedő járművek esetében 3% üzemanyag-megtakarítást érjen el a hagyományos sebességszabályozóval közlekedő járművekhez képest.

Az üzemanyag-megtakarítási lehetőség az út domborzatától és a jármű súlyától függ. A legjobb eredményeket dombos vidékeken lehet elérni, míg a megtakarítás hosszú, meredek emelkedők esetében kisebb lesz. A hosszú, meredek lejtőkön például elkerülhetetlen a retarder használata, amikor a jármű eléri az előre beállított lejtmeneti sebességet. Úgy is mondhatjuk, hogy a rendszer bizonyos szinten „kompenzálja” a járművezető útvonalismeretének hiányosságait.

Néhány példa:

1. A német Trucker and Verkehrs-Rundschau magazin 40 tonnás járművel autópályán tesztelte a rendszert és így 4%-os üzemanyag-megtakarítást értek el, összehasonlítva azzal, ha csak a normál sebességtartó automatikával használták a szerelvényt. A tesztútvonalként használt autópálya szinte folyamatosan dombokon keresztül vezetett, bőséges lehetőséget adva ezáltal az Active Prediction rendszernek a működésre.

2. Az 1000 pontos teszt dél-németországi útvonala számos hosszú, meredek emelkedőt tartalmaz. Itt a tesztelők 40 tonnás szerelvénnyel 1,5% üzemanyag-megtakarítást értek el. Az ilyen helyzetekben az emelkedő elérése előtti extra sebességnek csekély hatása van. Ugyanakkor lejtmenetben a jármű gyorsan eléri a beállított sebességet, amely a retarder bekapcsolását eredményezi. Ezt a tesztútvonalat a német Lastauto Omnibus és Fernfahrer magazinok használják.

3. A Scania södertäljei központjától a közép-svédországi Jönköping-ig tartó autópályán a szerelvények különböző súlyának hatásait vizsgálták mindkét irányban. Annak ellenére, hogy az útvonal alapvetően síknak tűnik, számos hegyes-dombos részt tartalmaz. 40 tonnás szerelvény esetében 2,6% üzemanyag-megtakarítást sikerült elérni kevesebb mint két perces időveszteség mellett.

20 tonna

30 tonna 40 tonna 50 tonna 60 tonna
Üzemanyag-megtakarítás 520 km teljes távolság 0,7% 1,7% 2,6% 3,4% 3,8%
Időveszteség6 órás úton Kevesebb, mint 1 perc Kevesebb, mint 2 perc Kevesebb, mint 2 perc Kevesebb, mint 2 perc Kevesebb, mint 3 perc

Nagyobb súlynál a rendszer sűrűbben fogja a kapaszkodók előtt a sebességet növelni. A lejtők előtt szintén sűrűbben fogja csökkenteni a sebességet, hiszen a jármű lejtmenetben könnyebben felgyorsul. Amennyiben a hegy elég meredek, a szerelvény gyorsabban eléri a beállított sebességet. Kisebb súlyú járművek esetében az üzemanyag-megtakarítási lehetőség is kisebb, mert a sebesség-szabályozás kevésbé hatékony kisebb potenciális energia esetén.

 

TIPIKUS HELYZETEK

Emelkedő elérése

Az emelkedő elérése előtt az Active Prediction rendszer meghatározza az emelkedő meredekségét, illetve azt, hogy mekkora extra sebesség szükséges a turbonyomás eléréséhez és a feljutáshoz a motor teljes nyomatékának kihasználása, valamint a sebességváltások minimalizálása mellett. A hegymenet megkezdése előtt a sebességet a beállított haladási sebesség fölé emeli a rendszer.


Lejtő elérése

A lejtő megközelítésekor a rendszer megbecsüli annak meredekségét, valamint a megtakarítható üzemanyag mennyiségét. Ha a lejtő elég hosszú, hogy a jármű a beállított menetsebesség fölé gyorsuljon, a rendszer csökkenti a sebességet, hogy elkerülje a szükségtelen fékezéseket. A lejtő kezdete előtt a rendszer maximum 8%-kal engedi csökkenteni a sebességet. Így minimálisra csökkenthető a fékezés lejtmenetben, ami a pazarlás elkerülését teszi lehetővé. Ebben a helyzetben takarítható meg a legtöbb üzemanyag.

Dombtetőn történő áthaladás

A dombtetőn a lejtmenethez történő közelítést értjük. Abban az esetben, ha a jármű súlya elegendő ahhoz, hogy a másik oldalon a szerelvény felgyorsuljon a beállított haladási sebességre, a rendszer a dombetető felé közeledve csökkenteni fogja a sebességet.

 

Vezetési tapasztalatok

A hagyományos sebességtartó automatika működéséhez hasonlítva a járművezető azt tapasztalja, hogy a szerelvény a szokásosnál „agresszívebben” közelíti meg az emelkedőt annak érdekében, hogy hegymenet alatt minimálisra csökkentse a sebességváltásokat.

A lejtő előtt a sebesség esni kezd úgy, mintha a járművezető előrelátásból csökkentette volna a gázadást. A lejtmenet megkezdésekor a jármű saját magát gyorsítja fel a lendület és a súly kihasználásával. Az általános tapasztalat a járművezetők részéről a nyugodtabb, proaktív vezetés, hasonló a Járművezető-képzésen oktatotthoz.

A legjelentősebb megtakarítás a lejtmenet megkezdése előtti lassítás során érhető el. Ebből adódóan a legnagyobb üzem-anyagmegtakarítási lehetőséget a hegyes-dombos területek rejtik magukban, a emelkedők és völgyek folyamatos váltakozásával. A rendszer azon képessége, hogy előre látja ezeket a változásokat és hozzájuk tudja igazítani a sebességet, hamar kifizetődik.

A tartós tesztek során a járművezetők pozitív véleménnyel voltak a rendszerről, elfogadták mind hegymenetben, mind lejtmenetben a működését. „Olyan érzés, mintha egy magasan képzett járművezető ült volna a kormány mögött” – mondta egyikük.

 

Gazdálkodik az idővel

Mindemellett a rendszer a hegymenetek előtt gyorsításokkal megpróbálja behozni azt az elveszett néhány másodpercet, amelyet a dombtetők előtti lassításokkal okoz. Teljes munkanapra vetítve, a néhány elveszett percet bőven kárpótolja a megtakarított üzemanyag mennyisége.

Forrás: Scania
.

(Ezt a cikket 886 alkalommal tekintették meg.)

LEAVE A RESPONSE

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .