Változások a HU-GO e-útdíj-rendszerben 2024. január 1-től

2024. január 1-jétől jelentős mértékben átalakult a megtett úttal arányosan fizetendő elektronikus útdíjfizetési rendszer.

Az útdíjköteles M9-es autóút Szent László hídra vezető szakasza Szekszárd közelében 2015. január 8-án. MTI Fotó: Ujvári Sándor

2024. január 1-jétől jelentős mértékben átalakult a megtett úttal arányosan fizetendő elektronikus útdíjfizetési rendszer (e-útdíj-rendszer, HU-GO rendszer, UD rendszer).

A változások jogi hátterét a következő jogszabályok adják:

 • az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény (Útdíjtörvény) 2024. január 1-től, illetve 2024. február 1-től hatályos változata,
 • az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet (Vhr.) 2023. november 5-től, valamint 2024. január 1-től hatályos változata,
 • az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (Útdíjrendelet) 2024. január 1-től hatályos változata,
 • a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet (Díjrendelet) 2024. január 1-től hatályos változata.

Az útdíj elemei, díjszámítás

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti gépjárművek megtett úttal arányosan fizetendő útdíja két elemből áll:

 • az infrastruktúradíjból és
 • a külsőköltségdíjból.

2024. január 1-től mind az infrastruktúradíj, mind pedig a külsőköltségdíj mértéke változik.

Infrastruktúradíj

Az infrastruktúradíj az útdíjnak az útdíjköteles elemi útszakaszok építése, fenntartása, üzemeltetése és fejlesztése tekintetében felmerülő költségek megtérülése érdekében megállapított díjeleme.

A szabályozás alapján ezen díjelem mértékét az útdíjköteles elemi útszakasz hossza és a 2024. január 1-től hatályos 25/2013. (V. 31.) NFM rendeletben meghatározott díjkomponens befolyásolja. Ezen díjkomponens mértéke függ a jármű tengelyszámától (J2, J3, J4, J5 kategória) és az útszakasz besorolástól (gyorsforgalmi út/főút). A jogszabály a díjkomponens bruttó mértékét rögzíti.

Külsőköltségdíj

A külsőköltségdíj az útdíjnak a közúti közlekedésnek tulajdonítható levegőszennyezéssel, zajártalommal, és szén-dioxid-kibocsátással összefüggésben a felmerülő költségek megtérülése érdekében megállapított díjeleme.

A 2024. január 1-től hatályos 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet alapján ezen díjelem mértékének meghatározásánál befolyásoló tényezők

 1. az útdíjköteles elemi útszakasz hossza,
 2. a jármű tengelyszáma és környezetvédelmi besorolása, valamint
 3. kizárólag a levegő- és zajszennyezés tekintetében a területi jelleghez (külvárosi vagy településeket összekötő út) rendelt szorzó, az ún. külsököltségdíj-tényező

A 25/2013. (V. 31.) NFM rendeletben meghatározott mértékek mind a levegő- és zajszennyezés, mind pedig a széndioxid-kibocsátás vonatkozásában euróban (1 euró = 100 eurocent) kerültek meghatározásra, és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A szabályozás alapján az euró és a forint közötti átváltási árfolyam megállapítására a tárgyévet megelőző év október első munkanapján érvényes, az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamot kell alkalmazni. (A 2024. év vonatkozásában az alkalmazandó euró árfolyam 388,60 forint.)

Útdíjszámítás módszertana

Az infrastruktúradíj és a külsőköltségdíj mértékének megállapításához 2024. január 1-től használandó módszertant a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet rögzíti. A módszertan alapján, a 25/2013. (V. 31.) NFM rendeletben meghatározott, 2024. január 1-től hatályos díjtételek forintban meghatározott bruttó értéke az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Bruttó (Ft/km)Infrastruktúra díjpluszKülsőköltségdíjKörnyezetvédelmi
besorolás
3,5 t < Nehéz-
gépjármű
díjkategória
Gyors-forgalmi
út
vagyFőútLevegőszennyezés + ZajártalompluszCO2
kibocsátás
Külvárosi
területjelleg
pluszTelepülésközi
területjelleg
J2:
2 tengely
61,09vagy33,40+91,80+48,86+22,21EURO 0
62,1831,5919,74EURO I
61,6931,09EURO II
47,3823,69EURO III
36,0316,78EURO IV
21,718,88EURO V
11,352,47EURO VI
9,871,489,87alacsony kibocsátású
0,00kibocsátásmentes
J3:
3 tengely
97,66vagy55,25+121,41+67,61+29,61EURO 0
77,9841,4625,66EURO I
EURO II
61,6932,57EURO III
45,4022,2124,68EURO IV
27,6413,33EURO V
13,823,45EURO VI
11,351,4812,34alacsony kibocsátású
0,00kibocsátásmentes
J4:
4 tengely
151,38vagy94,62+137,20+77,98+38,99EURO 0
100,6855,7734,05EURO I
55,27EURO II
80,4443,92EURO III
58,2429,6133,07EURO IV
32,5716,78EURO V
15,303,95EURO VI
12,341,4816,78alacsony kibocsátású
0,00kibocsátásmentes
J5:
5 vagy
több tengely
158,50vagy98,43+165,33+95,74+44,91EURO 0
123,3869,5939,98EURO I
122,8968,60EURO II
99,2054,78EURO III
70,0837,0139,48EURO IV
37,5118,75EURO V
16,783,95EURO VI
13,821,4819,74alacsony kibocsátású
0,00kibocsátásmentes

A díjtáblázat digitálisan aláírva itt elérhető.

A fizetendő útdíj mértékének előzetes meghatározásához segítséget nyújt A NÚSZ útdíjkalkulátora, amellyel a szerződött díjfizetők a 2024. január 1-től érvényes új díjstruktúrának megfelelően ki tudják számolni, hogy az általuk használt útvonalakon mennyi útdíjat kell majd fizetniük.

Az útdíjkalkulátor használatáról bővebb információt itt talál.


Járműveket, járműkategóriákat érintő változások

J5 kategória bevezetése

Az e-útdíj-rendszerben a díj- és járműkategóriákat a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet határozza meg. A jogszabályban 2024. január 1-től bevezetésre kerül a J5 díjkategória, amely az 5 vagy több tengelyes útdíjköteles gépjárműveket takarja. Ezzel együtt az említett időponttól a J4 díjkategóriába csak a négytengelyes útdíjköteles gépjárművek tartoznak.

Fontos!

 • A HU-GO felületen már előzetesen, 2023. decemberétől lehetőség volt a 2024. évtől használni kívánt J5 kategória beállítására! Azon járművek esetében volt lehetőség ezt megtenni, amelyek esetében nem a bevallási közreműködő küld be adatot a tengelyszámra vonatkozóan. (Azon járművek esetében, ahol a bevallási közreműködő küld be tengelyszámra vonatkozó adatot, először ezen a beállításon szükséges módosítani az OBU összerendelés menüpontban, és ezt követően lehet átállítani a tengelyszámot.)
 • Kérték az érintett, öt- vagy többtengelyes járművel rendelkező szerződött díjfizetőket, intézkedjenek a HU-GO felületen a megfelelő beállításról 2023. december 31-ig, illetve érdeklődjenek a bevallási közreműködőjük által az eszközön történő beállítás feltételeiről, mely eszközönként eltérő lehet!
 • Azon ügyfeleink, akik előzetesen átsorolták az érintett járműveiket a J5 kategóriába, 2023. december 31-ig a hatályos szabályozásnak megfelelően, a J4 kategória alapján fizettek útdíjat, azaz a J5 díjkategória előzetes beállítása nem járhat részükre többletköltséggel.
 • A nem megfelelő tengelyszám-beállítás bírságot eredményezhet!

Környezetvédelmi kategóriák bővülése

Az Eurovignette-irányelvben foglaltaknak megfelelően 2024. január 1-től az eddigi 7 helyett összesen 9 környezetvédelmi kategória lesz érvényben, ezek az alábbiak:

 • EURO 0,
 • EURO I,
 • EURO II,
 • EURO III,
 • EURO IV,
 • EURO V,
 • EURO VI,
 • Alacsony kibocsátású jármű,
 • Kibocsátásmentes jármű.

Egy adott útdíjköteles gépjármű környezetvédelmi kategóriáját a gépjármű forgalmi engedélye tartalmazza. A hatályos hazai szabályozás a fentiektől eltérő kódokat tartalmaz (0-tól 16-ig), a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete nyújt eligazítást a besorolást illetően.

Az új környezetvédelmi kategóriák megállapításában nyújt segítséget az itt elérhető dokumentum.

Fontos!

 • A HU-GO felületen már előzetesen, 2023. decemberétől lehetőség volt a megfelelő, 2024. évtől használni kívánt környezetvédelmi kategória beállítása!
 • Kérték az érintett ügyfeleket, intézkedjenek a HU-GO profiljukban a megfelelő beállításról 2023. december 31-ig!
 • Hasznos tudni, hogy a „folyószámla – jármű hozzárendelése” funkcióban az új gépjármű kapcsolása lenyíló listában nem az ügyfél összes járművét jeleníti meg a rendszer, amit az adott folyószámlához kapcsolhat, hanem csak azt, amely rendszámának az első három karakterét a felhasználó begépeli a „Gépjármű” mezőbe.
 • A nem megfelelő kategóriabeállítás bírságot eredményezhet!

3,5 t feletti buszok e-útdíj-rendszerbe sorolása

A 2013. évi LXVII. törvény alapján a nehézgépjárműnek minősülő, azaz 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti autóbuszok 2024. február 1-től a megtett úttal arányosan, az e-útdíj-rendszerben kell, hogy díjat fizessenek az úthasználatuk után. Ezt a HU-GO-rendszerben regisztrálva fedélzeti eszközzel, bevallási közreműködőn keresztül, vagy a hu-go.hu oldalon regisztráció nélkül „ad-hoc” viszonylati jegy vásárlásával tudják megtenni. Az auditált bevallási közreműködők listája itt található.

A HU-GO e-útdíj-rendszerben jelenleg díjköteles gyorsforgalmi és főutakról itt van lehetőség tájékozódni.

A HU-GO e-útdíj-rendszerben 2024-től díjköteles gyorsforgalmi és főutakról itt van lehetőség tájékozódni.

Bővebb információ a HU-GO rendszer jelenlegi működéséről a nemzetiutdij.hu oldalon, az E-útdíj menüpontban olvasható.

Fontos!

 • A 3,5 t feletti buszok regisztrációjáról, arról, hogy mikortól tudnak a megfelelő módon, buszként regisztrálni a HU-GO rendszerbe, a NÚSZ későbbiekben tud tájékoztatást adni. Kérik az ügyfeleket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a nemzetiutdij.hu (E-útdíj / Változások 2024) oldalt!
 • A 2023. évre B2 díjkategóriára váltott éves (országos és vármegyei) e-matricák érvényessége 2024. január 31-én éjfélkor lejár. 2024 évre éves (országos és vármegyei) jogosultság vásárlására nincsen lehetőség.
 • B2 díjkategóriára 2024. évre havi e-matricát kizárólag januárra (2024. január 21-ig) lehetett váltani, emellett heti (10 napos) e-matricát lehetett még venni, amelyek úthasználati jogosultságának érvényessége a jogszabály alapján 2024. január 31-én éjfélkor lejár – függetlenül a vásárlás időpontjától!
 • 2024. február 1-től azok a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek, amelyek esetében a hivatalos járműokmányban (forgalmi engedély) a „J” mezőben M2 kategória szerepel, D2 díjkategóriába tartoznak.

3,5 t feletti lakóautók e-útdíj-rendszerbe sorolása

A 2013. évi LXVII. törvény alapján a nehézgépjárműnek minősülő, azaz 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti lakóautók 2024. január 1-től a megtett úttal arányosan, az e-útdíj-rendszerben kell, hogy díjat fizessenek az úthasználatuk után. Ezt a HU-GO-rendszerben regisztrálva fedélzeti eszközzel, bevallási közreműködőn keresztül, vagy a hu-go.hu oldalon regisztráció nélkül „ad-hoc” viszonylati jegy vásárlásával tudják megtenni. Az auditált bevallási közreműködők listája itt található.

A HU-GO e-útdíj-rendszerben jelenleg díjköteles gyorsforgalmi és főutakról itt van lehetőség tájékozódni.

Bővebb információ a HU-GO rendszer jelenlegi működéséről a nemzetiutdij.hu oldalon, az E-útdíj menüpontban olvasható.

Fontos!

 • Ezen járművek esetében a 2023. évre váltott éves (országos és vármegyei), valamint havi és heti (10 napos) e-matricák érvényessége 2023. december 31-én éjfélkor a rendelet erejénél fogva megszűnik, függetlenül a vásárlás időpontjától.
 • 2024. január 1-től a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű lakóautók továbbra is az e-matrica-rendszerben – a hivatalos járműokmányban szereplő adatok alapján – a D1 vagy a D2 díjkategóriába tartoznak.
 • Az útdíjköteles lakóautó fogalmát 2024. január 1-től az Útdíjtv. határozza meg (2. § 48.).
 • A lakóautók úthasználati- vagy útdíjfizetési kötelezettségéről, az egyes járművek besorolásáról itt van lehetőség bővebben tájékozódni.

Vontatással kapcsolatos szabályok változása

A 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 2024. január 1-től meghatározza az útdíjköteles gépjárművek vontatásával kapcsolatos szabályokat.

Ha egy útdíjköteles gépjármű egy másik útdíjköteles gépjárművet vontat, akkor az útdíj megállapítása során a vontató és a vontatott jármű tengelyszámát össze kell adni; az útdíjbevallási és -fizetési kötelezettség a vontató jármű tekintetében áll fenn (a külsőköltségdíj mértékének meghatározása során is a vontató jármű környezetvédelmi besorolását kell figyelembe venni).

Ha egy útdíjköteles gépjármű részlegesen megemelve vontat egy másik útdíjköteles gépjárművet, akkor az útdíj megállapítása során a vontató jármű összes tengelyét és a vontatott jármű úttesttel érintkező tengelyeinek számát kell összeadni; az útdíjbevallási és -fizetési kötelezettség a vontató jármű tekintetében áll fenn (a külsőköltségdíj mértékének meghatározása során is a vontató jármű környezetvédelmi besorolását kell figyelembe venni).

Az útdíjköteles gépjármű által rakományként szállított gépjármű nem útdíjköteles, ha utóbbi jármű egyetlen tengelye sem érintkezik az úttesttel. Ez esetben az útdíjfizetés alóli mentesülés feltétele, hogy a szerződött díjfizető a HU-GO profiljában a járműregisztrációs adatlapról a szállított járműhöz rendelt fedélzeti eszközt (OBU-t) törölje, és gondoskodjon arról, hogy a fedélzeti eszköz ne adjon jelet.

Ha egy útdíjköteles gépjármű használatidíj-köteles (e-matrica-díjköteles) gépjárművet vontat, akkor mindkét jármű az egyébként rá vonatkozó díjfizetési rendszerben kell, hogy teljesítse díjfizetési kötelezettségét (a vontató jármű az e-útdíj-, a vontatott jármű pedig az e-matrica-rendszerben).

Amennyiben egy útdíjköteles gépjármű megemelve vontat egy e-matrica-díjköteles járművet, akkor előbbi az e-útdíj rendszerben fizet útdíjat, utóbbi esetében pedig e-matrica megváltásával szükséges rendezni az úthasználat díját.


Díjas szakaszok változása

2024. január 1-től bővül a díjköteles útszakaszok köre a HU-GO e-útdíj rendszerben. A legnagyobb változást az M0-ás autóút eddig ingyenes szakaszainak (M0 déli szektor, Megyeri híd) díjasítása jelenti: 2024. évtől a teljes M0-ás autóút díjköteles lesz az e-útdíj rendszerben közlekedők számára. Ugyancsak díjköteles lesz a 83-as út Ajka és Győr közötti, mintegy 30 km-es új szakasza.

A 2024. január 1-től díjköteles szakaszok térképe itt elérhető.


Útdíjfizetési lehetőségekkel kapcsolatos változások  

HU-GO regisztrációval

Előre történő díjfizetés

A HU-GO-rendszerben lévő regisztrációval az útdíjbevallás és a HU-GO folyószámláról az útdíjfizetés kizárólag fedélzeti eszköz (OBU) használatával történhet 2024. január 1-től. Viszonylati jegy vásárlására a HU-GO egyenlegből ettől az időponttól nem lesz lehetőség.

HU-GO-egyenleget a korábbi gyakorlatnak megfelelően alapvetően előre szükséges feltölteni, amelyből a bevallási közreműködő által beküldött helyadatok alapján történik meg a megszolgált útdíj levonása. Az egyenleg feltöltése a HU-GO profilban online bankkártyás fizetéssel, valamint a HU-GO-számlára történő banki utalással tud megtörténni.

Fontos!

 • A viszonteladóknál, pl. benzinkutakon történő egyenlegfeltöltés lehetősége megszűnik 2024. január 1-től! A viszonteladók szerepe az e-matricás rendszerben változatlan marad.
 • Kérjük, hogy a NÚSZ részére egyenlegfeltöltés céljából indított banki utalásnál a közlemény rovatban minden esetben az új folyószámla azonosítóját tüntesse fel! Új folyószámla azonosítóját 2024. január 1-től megtalálja a HU-GO profiljában!
 • Az előre fizetéses rendszerben az üzemanyagkártyával történő fizetési lehetőség szintén megszűnik 2024. január 1-től! 
 • A HU-GO rendszerben regisztrált ügyfél ad-hoc viszonylati jegyet váltani belépés nélkül tud a hu-go.hu oldalon, valamint a már ismert kioszkokon, online bankkártyás fizetéssel.

Utólagos díjfizetés

A NÚSZ Zrt. korábbi utólagos díjfizetési konstrukciója 2023. december 31-én megszűnt. Ennek megfelelően a NÚSZ Zrt. a 2023-ban érvényben lévő utólagos útdíjfizetésre lehetőséget biztosító szerződéseit felmondja ügyfeleivel. Így a HU-GO oldalon regisztrált ügyfelek 2024. január 1-jétől már nem tudják használni a korábbi utólagos fizetéshez kapcsolódó folyószámlájukat. A NÚSZ Zrt. a 2023-as utólagos díjfizetésben érintett ügyfelei 2023. december 31-én 20:00 óráig tudják az utólagos elszámolás terhére megváltani az útdíjat.

A NÚSZ Zrt. a későbbiekben várhatóan új keretek között – fizetési közreműködő segítségével – biztosítja ügyfelei számára az utólagos díjfizetés lehetőségét.

A NÚSZ Zrt. fizetési közreműködőt legkorábban 2024. január 1-től vehet igénybe. A fizetési közreműködővel a jármű tulajdonosának (ügyfélnek) szerződést kell kötni annak érdekében, hogy a közreműködő pénzügyi felelősséget vállaljon az ügyfél úthasználatból eredő díjának utólagos megfizetésére.

A rendeletnek megfelelően amennyiben az egyetemes útdíjszolgáltató (NÚSZ Zrt.) fizetési közreműködőt vesz igénybe, az első fizetési közreműködő tényleges működése megkezdésének időpontjáról, legalább 15 nappal megelőzően tájékoztatja az utólagos díjfizetésre szerződött ügyfeleit.

A rendelet alapján az egyetemes útdíjszolgáltató – a közte és az első fizetési közreműködő között létrejött szerződés megkötését követő 15 napon belül – a honlapján tájékoztatást tesz közzé többek között a fizetési közreműködő tényleges működése megkezdésének időpontjáról, valamint elérhetőségéről.

Fontos!

 • Az utólagos díjfizetési módból az előre fizetéses díjfizetési módba és az előre fizetéses díjfizetési módból az utólagos díjfizetési módba történő átsorolás feltételeit a vonatkozó általános szerződési feltételek (UD felhasználói ÁSZF) tartalmazza majd.
 • Arról, hogy a fizetési közreműködő(k) felé a szerződött díjfizetők milyen módon (pl. banki utalás, bankkártyás fizetés, üzemanyagkártya) tudják teljesíteni a fizetési kötelezettségüket, az érintett fizetési közreműködő(k) ad(nak) tájékoztatást.
 • Az Útdíjtv. végrehajtási rendelete alapján az egyetemes útdíjszolgáltató meghatározhatja azt az időtartamot, amelynek elteltével felmondhatja az inaktív szerződéseket.
 • Jelen állás szerint 2024. január 1-től a szerződött díjfizető az utólagos fizetési konstrukciót kizárólag fizetési közreműködőn keresztül veheti igénybe, szerződnie kell (valamelyik) fizetési közreműködővel.

HU-GO regisztráció nélkül

A HU-GO e-útdíj-rendszerben az útdíjat az utazás előtt megváltott viszonylati jegy segítségével is lehet rendezni.

A viszonylati jegy az útdíjköteles úthálózat előre meghatározott, legalább egy útdíjköteles elemi útszakaszának egy előre meghatározott útdíjköteles gépjárművel történő használatára vonatkozó, a HU-GO rendszerbe történő regisztráció nélkül, előre megváltott úthasználati jogosultság (a 2023-as rendszerben ez az ún. ad-hoc viszonylati jegy volt).

Ebben az esetben az útdíjfizetési kötelezettségét a szerződött díjfizető közvetlen befizetéssel teljesítheti a hu-go.hu oldalon keresztül, online bankkártyás fizetéssel. Viszonylati jegy tervezésére és vásárlására a már ismert kioszkokon is lesz lehetőség, szintén kizárólag online bankkártyás fizetéssel.

Viszonylati jegyet 2024. január 1-től csak az említett módokon lehet váltani, egyéb módon, pl. HU-GO Mobil alkalmazással nem.

A viszonylati jegy egy útra, megszakítás nélkül, a megváltáskor megadott járműparaméterek vonatkozásában keletkeztet úthasználati jogosultságot. A viszonylati jegy nem ruházható át, a benne foglalt megváltáskor megadott útvonal és járműparaméterek nem változtathatók meg.

A viszonylati jegy a megváltásának időpontjától a következő nap végéig érvényes (az elővásárlás lehetősége megszűnt 2024. január 1-től). Már 2023 decemberében sem volt lehetőség előre, 2024. januárra viszonylati jegyet venni.

A viszonylatijegy-vásárlás időpontja egyben az érvényesség kezdete, elővásárlásra nem lesz lehetőség!

2024. január 1-től a viszonylati jegy nem váltható vissza.

Változik a viszonylati jegy vásárlásának folyamata is: a vásárlás során kötelezően meg kell majd adni a számlázási adatokat, illetve azt az e-mail címet, ahova a vásárló a számlát kéri. A számla elektronikus úton jut el a vevőhöz.

Igény esetén a túlsúlyos, illetve túlméretes útdíjköteles gépjárművekre a viszonylati jegyet továbbra is meg lehet váltani a közlekedési hozzájárulást megadó szervnél (jelenleg Magyar Közút Zrt.) A viszonylati jeggyel kapcsolatos változások miatt javasoljuk, hogy a túlsúlyos, ill. túlméretes gépjárművek az előre kiadott útvonalengedély birtokában fedélzeti eszköz segítségével tegyenek eleget útdíjfizetési kötelezettségüknek. Az auditált bevallási közreműködők listája itt található.

Fontos!

 • Többszörös útdíjfizetés esetén, 2024. január 1-től csak abban az esetben jogosult a szerződött díjfizető, ennek hiányában az úthasználó a szükségtelenül megfizetett útdíj visszatérítéséreha nem neki felróható okból fizette meg többszörösen az útdíjat egyidőben, ugyanazon útdíjköteles gépjármű vonatkozásában, ugyanazon útdíjköteles elemi útszakaszon.
 • A mentességi nyilvántartásba történt bejegyzést követően megfizetett útdíj visszatérítésének szintén nem lesz helye 2024. január 1-től. Itt ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a mentesség január 1-től már nem a bejegyzéstől, hanem a bejegyzett időponttól (a mentesség megállapított kezdő időpontjától) illeti meg a gépjárművet, ami gyakran korábbi, mint a bejegyzés (az illetékes hatóság általi rögzítés) időpontja. A mentesség meghatározott kezdő időpontja és a nyilvántartásba bejegyzés időpontja között megfizetett útdíj visszajár. Ugyanakkor nem jogosult visszatérítésre, aki a bejegyzés időpontját követően önhibájából fizet útdíjat.

Számlázást érintő változások

Kiemelten fontos, hogy a NÚSZ Zrt. ügyfelei 2023. december 31-ig ellenőrizzék le, és ha szükséges, módosítsák a HU-GO-profiljukban a számlázási adataikat, mert 2024. január 1-től számla módosítására visszamenőlegesen nincs lehetőség!

A HU-GO rendszerben az értékesítési és számlázási folyamatok megváltozása (ld. 6. pont A HU-GO rendszer átállása) okán a 2023. december 31-én a (előre fizetéses, azaz prepaid) folyószámlákon rendelkezésre álló egyenlegek, valamint a kapcsolódó jármű és OBU adatok átmozgatásra kerülnek az újonnan létrehozásra kerülő előre fizetéses (EF) folyószámlákra.

A 2023-as folyószámlán fel nem használt egyenlegekről 2023. december 31-i dátummal helyesbítő (jóváíró) számla készül, majd ezzel egyező összegű előlegszámla kerül kiállításra 2024. január 1. napjával az érintett ügyfelek részére. A helyesbítő (jóváíró) számla nem kerül pénzügyi rendezésre a NÚSZ Zrt. részéről, mert a jóváírással megegyező összegű előlegszámla kerül kiállításra.

Szintén fontos változás, hogy a 2024. január 1-től induló új HU-GO-rendszerben minden ügyfél minden új folyószámlájához új folyószámlaazonosító tartozik. Ennek kapcsán kiemelten lényeges, hogy az új HU-GO folyószámlákra történő banki utaláskor az új folyószámlaazonosítót adják majd meg ügyfelek, mert ez alapján tud megtörténni a befizetés beazonosítása! Az új folyószámla azonosítók 2024. január 1-től lesznek láthatóak a HU-GO rendszerbe belépve. A korábbi folyószámlák számát és az azokból keletkezett új folyószámlák számát január 1-jétől külön felületen kérdezhetik le ügyfelek, amelyről itt találnak tájékoztatást: https://ujfolyoszamla.nemzetiutdij.hu/

További, a számlaszámmal kapcsolatos legfontosabb információk

2024. január 1-től megváltozik a befizetett és a megszolgált útdíj számlázási rendje. Az említett időponttól az előre fizetéses (EF) folyószámla feltöltésről az ügyfelek előlegszámlát, majd a ténylegesen felhasznált összegről, azaz a megszolgált útdíjról elszámoló számlát kapnak, amit a HU-GO profiljukból tudnak majd letölteni.

A számla a megszolgált útdíjat infrastruktúradíj és külsőköltségdíj bontásban tartalmazza.

A NÚSZ Zrt. havonta állít ki elszámoló számlát, melyet a szerződött díjfizető számára a HU-GO oldalon tesz elérhetővé.

Kiemelten fontos, hogy szerződött díjfizető ügyfelek tájékoztassák a könyvelő partnerüket a bizonylatolással kapcsolatos változásokról!

E-útdíj visszatérítés

Az UD egyenlegek visszatérítésére vonatkozó igényeket befogadja a NÚSZ Zrt., a visszatérítési határidőre vonatkozóan az igény benyújtásakor hatályos UD felhasználói ÁSZF rendelkezik.


HU-GO rendszer átállása

A HU-GO rendszer átalakítása során az aktív ügyfelek adatai kerülnek áthelyezésre az új rendszerbe: a HU-GO folyószámlák, a számlákon lévő egyenlegek, valamint a járművek és a fedélzeti eszközök (jármű-OBU kapcsolatok). Az aktív és inaktív ügyfél fogalmáról, azaz arról, hogy a NÚSZ Zrt. milyen feltételek teljesülése esetén szünteti meg egy szerződött díjfizető EF-szerződését 2024. január 1-vel, a vonatkozó általános szerződési feltételek (UD felhasználói ÁSZF) tartalmaznak információt.

Az ügyfeleknek a folyószámlájukra 2023. december 30-án 24:00 óráig volt lehetőségük egyenleget feltölteni. Ezek az egyenlegek kerülnek át 2024. január 1-én az új HU-GO folyószámlákra.

A 2024. január 1-től elérhető új HU-GO-rendszerben az ügyfelek a korábbi vásárlásaikat, azaz a 2024. január 1. előtt kiállított számláikat is elérik a profiljukban a „korábbi számlák” menüpont alatt.  

Az átállás során az EF folyószámlák mellett minden regisztrációhoz létrehozásra került egy UF (utólagos fizetéses) folyószámla is, arra az esetre ha a későbbiekben a fizetési közreműködőn keresztüli utólagos fizetés lehetőségével kíván élni az ügyfél. Felhívják a figyelmet, hogy ezek a számlák csak akkor használhatóak, ha szerződést kötöttek a NÚSZ Zrt. egyik szerződött fizetési közreműködőjével. (A fizetési közreműködők listáját itt tekinthetik meg.)

Amennyiben véletlenül az UF folyószámlára helyezett OBU és jármű párosokat, az „Ezen folyószámla járművei/Tömeges átmozgatás” gombbal tudja ezeket olyan előrefizetéses számlára mozgatni, amin van legalább 6 000 Ft-nyi egyenleg.

Fontos!

 • Azon ügyfelek, akik 2023. december 31-ig a NÚSZ Zrt. utólagos díjfizetési lehetőségével éltek, 2024. január 1-től átkerültek az előre fizetéses rendszerbe, melynek részleteit a vonatkozó UD felhasználói ÁSZF szabályozza.
 • Megváltozik a feketelista működési logikája, mely szerint: az utólagos díjfizetéses (UF) folyószámláról történő feketelistára kerülését követően a jármű-obu páros átmozgatható lesz másik, ugyanahhoz a regisztrációs ügyfélazonosítóhoz tartozó, pozitív egyenleggel rendelkező előre fizetéses folyószámlára, és ily módon lekerülhet a feketelistáról. Az előre fizetéses (EF) folyószámla esetén, a feketelistáról való lekerülés feltétele továbbra is az, hogy az ügyfél egy minimális összeget (5.000 Ft) töltsön a folyószámlájára, és az EF folyószámláról történő feketelistára kerülést követően továbbra sem lesz lehetőség a jármű-obu páros átmozgatására másik folyószámlára.
 • Kérik az ügyfeleket, hogy fokozottan ügyeljenek az úthasználatukhoz igazodó, megfelelő HU-GO-egyenleg biztosítására, valamint a megfelelő járműadatok (tengelyszám) beállítására minden úthasználatukhoz kapcsolódóan!
 • Kérik továbbá, hogy az UF számlákat csak abban az esetben használják, ha szerződést kötöttek a NÚSZ Zrt. egyik szerződött fizetési közreműködőjével.

NÚSZ-ügyfélszolgálatokkal kapcsolatos változások

A NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban fedélzeti eszköz („on board unit”, OBU) vásárlására 2023. október 1-től nincs lehetőség. A fedélzeti eszközök az auditált bevallási közreműködőknél vásárolhatók meg, melyek listája itt található.

A NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatain ad-hoc viszonylati jegyet vásárolni csak kioszkon keresztül, online bankkártyás fizetéssel lehet 2024. január 1-től. A készpénzzel és üzemanyagkártyával történő viszonylatijegy-vásárlás lehetősége megszűnt.

Az ügyfélszolgálati irodákban HU-GO egyenleg feltöltésére személyesen nem lesz lehetőség, de az tott dolgozók segítséget nyújtanak az online, bankkártyával történő egyenlegfeltöltés lebonyolításában.

A NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálatain 2024. január 1-től az e-útdíj-rendszer vonatkozásában az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők:

 • egyenleg lekérdezése, tájékoztató a folyószámla változásairól,
 • díjazással kapcsolatos bejelentések fogadása (hibás terhelés, számla stb.),
 • panaszbejelentés fogadása,
 • általános ügyfélkezelés, tájékoztatás,
 • tájékoztató anyagok igénybevétele, átadása (letöltése) az ügyfelek számára,
 • tájékoztatás az úthasználati tranzakciókról.

A fenti adatok a 2024 január 18-i állapotot tükrözik a NÚSZ Zrt. oldaláról.

Forrás: nemzetiutdij.hu

Illusztrációs kiemelt kép: MTI Fotó – Ujvári Sándor

(Ezt a cikket 93 alkalommal tekintették meg.)