Illusztráció - Fotó: Karsai Attila - hungarokamion.hu

Az új Európai Uniós Vámkódex keretében bevezetésre kerül az Engedélyezett Gazdálkodó (AEO, Authorized Economic Operator) státusz a régión belüli árumozgások biztonságának fokozása érdekében. Az intézkedés további célkitűzése a papírmentes, teljes mértékben elektronikus környezet kialakítása 2020-ra.

Fotó: GEFCO

A nyomtatványkötegekkel a kezében csomagokat rendezgető, dokumentumokat kézzel pecsételő vámtiszt képe immár a múlté. A 2016. május 1-jén életbe lépett új Uniós Vámkódex (Union Customs Code – UCC) révén az Európai Unió komoly reformintézkedéseket foganatosított az Unió és a világ többi része közötti kereskedelem felélénkítésének érdekében. „Szükségessé vált az 1992-es korszerűtlen, eljárásjogi rendelkezések felváltása” – nyilatkozta Ives Taelman, a GEFCO vámügyekkel és adózással kapcsolatos tevékenységekért felelős vezetője.

Fokozott biztonság az Engedélyezett Gazdálkodó státusz révén

Az új EU-s kódex az Engedélyezett Gazdálkodó (AEO) státusz bevezetésével kívánja növelni az árumozgások biztonságát. A Vámigazgatások Világszervezete (WCO, World Customs Organization) számára a biztonság kulcsfontosságú tényezővé vált a 2001. szeptember 11-i terrortámadások óta. Ennek hatására jött létre többek között a 2005-ös Biztonsági Keretrendszer (SAFE Framework of Standards) is a hagyományos nemzetközi kereskedelmi utak lehetőségeit kihasználó különböző terrorcselekmények megakadályozására. A hatékonyság további növelése érdekében a Biztonsági Keretrendszer az Engedélyezett Gazdálkodó (AEO) státusz 2008-as létrehozását eredményezte. A státusz iparvállalatok és szolgáltatók számára biztosított előnyei azonban tisztázatlanok maradtak.

Az új Vámkódexszel az Európai Unió most a nemzetközi terjeszkedés feltételeként nevezi meg az AEO státuszt. Az Engedélyezett Gazdálkodók számos kedvezményben részesülhetnek, melyek megkönnyítik vám- és adóval kapcsolatos ügyeik intézését, továbbá a vámkezelés is gyorsabbá válik a számukra, és a vámtartozásokkal kapcsolatos biztosítéknyújtásban is kedvezményekre számíthatnak, illetve a vámhatóság ellenőrzéseiről is előzetes tájékoztatást kapnak, és megválaszthatják ezen ellenőrzések helyszínét is. „Az AEO státusz megszerzéséhez az új tanúsítási kritériumok követelményeinek kell eleget tenni, azaz igazolni kell a megfelelő készségeket és tapasztalatokat” – teszi hozzá Ives Taelman. Az AEO státusz nyújtotta előnyökért cserébe az Engedélyezett Gazdálkodóknak a logisztikai folyamat minden lépésekor plusz információkat is meg kell adniuk. Ez lehetővé teszi az áruk nyomon követését, különösen a légi és vízi árumozgások esetében.

Vége a papíralapú nyomtatványok korának

A másik jelentős változás a papírmentes vámáru-nyilatkozatok bevezetése, mely teljes mértékben elektronikus formában történik majd 2020. december 31-től (lásd a lenti szövegdobozt). Az európai vámhatóságok igyekeznek megkönnyíteni az árumozgásokat, elősegítve ezzel az Unió fejlődését. A vámhatóságok továbbá az áruk minél nagyobb fokú nyomon követését is pártolják. „A cél, hogy egy központosított rendszer révén minden tagállam elérhesse ugyanazokat az információkat, lehetővé téve ezzel az Európába érkező és azt elhagyó áruk valós idejű, tökéletes láthatóságát” – mondta Thomas Marin, a GEFCO vám- és adóügyi elemzője.

Központosított vámkezelés

Az új Uniós Vámkódex igazi áttörés, hiszen az import- és exportforgalomnak a fizikai áruforgalomtól való elválasztását vezeti be 2020-tól. Eddig a vámkezelésnek az áru beérkezési helyén kellett történnie, ami a GEFCO-hoz hasonló Engedélyezett Gazdálkodókat arra kényszerítette, hogy az ipari fogyasztók igényeinek kielégítése érdekében a lehető legnagyobb területi lefedettséget biztosítsanak. „A vám- és adóügyek központosított kezelése révén lehetővé válik, hogy valamennyi dokumentumot egyetlen vámhivatalnak nyújtsunk be, ami az áru földrajzi helyétől függetlenül kezeli majd az elektronikus vámáru-nyilatkozatokat” – fejti ki Thomas Marin.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2020, a fontos változások éve

„Egyes ügyfelek máris szeretnének élni az új Uniós Vámkódex nyújtotta előnyökkel, de ez egyelőre nem lehetséges” – tájékoztatott Thomas Marin, a GEFCO vám- és adóügyi elemzője. „A 2016. május 1-től hatályos jogszabályt még át kell ültetni az egyes országok jogrendszerébe. Jelenleg ez a folyamat zajlik.” Ennek határideje 2020. december 31. A fenti időpontra működőképes információcserét és -tárolási módszereket kell biztosítani a vámhatóságok, a szolgáltatók, valamint az Európai Bizottság között.

Ives Taelman, a GEFCO vámügyekkel és adózással kapcsolatos tevékenységekért felelős vezetője válaszol néhány kérdésre:

 • Milyen hatással van a reform a GEFCO csapataira?

Az eljárások megkönnyítésével a reform lehetővé teszi, hogy az általunk nyújtott szaktudással valóban kitűnjünk. Ipari partnereinknek pedig valóban szükségük van szakértelmünkre globális műveleteik átszervezéséhez és optimalizálásához. A GEFCO-nál és a hozzá hasonló globális logisztikai szakértőknél a vámeljárási folyamatok mélyreható ismerete minden eddiginél fontosabb – csakúgy, mint a fizikai folyamatok irányításának képessége.

 • Tudna példát mondani erre?

Például a vámhatóságokkal történő adatcsere teljes mértékben elektronikussá tétele 2020-ig bezárólag, valamint ennek hatása. Bár az Európai Unió néhány országában már széles körben elterjedt az elektronikus vámkezelés alkalmazása, mi teljeskörűen felkészítjük vámkezelési és operatív rendszereinket, hogy ne csak idomuljanak ehhez a fejlesztéshez, de tőkét is kovácsoljanak a fejlődésben rejlő lehetőségekből.

A reform egyik fő eredménye az lesz, hogy 2020-ra teljes mértékben elektronikus adatcserére állunk át a vámhatóságokkal. Habár néhány EU-tagországban már széles körben alkalmazzák az elektronikus vámkezelést, mi teljeskörűen felkészültünk ennek kiaknázására, és arra, hogy dematerializáljuk a vámügyi műveletekhez szükséges dokumentumokat, vagyis megszüntessük azok fizikai formáját.

A GEFCO a vámügyintézés minden területének szakértője. A Csoport minden ezzel kapcsolatos feladatot ellát a vámnyilatkozatoktól az egyéb, vámügyekkel kapcsolatos eljárásokig. A folyamatok optimalizálását így a költségek (vámok és adók) csökkentése biztosítja, biztonságosságuk pedig az előírások jogszerűségén keresztül valósul meg.

Az adóügyi képviselet tekintetében a GEFCO kezeli ügyfelei ÁFA-bejelentési kötelezettségeit, különösen azokban az országokban, ahol nem rendelkeznek telephellyel és ahol olyan ügyleteket folytatnak, melyek külföldi ÁFA hatálya alá esnek. Ezen kötelezettségek közé tartozhat a számviteli és adóelemzés, ÁFA-regisztráció és ÁFA-visszaigénylés, a nyilvántartások vezetése, valamint a számlázás ellenőrzése, az adóbevallások és statisztikák elkészítése.

GEFCO SZAKÉRTELEM: Vám- és adóügyi képviselet

A GEFCO vámügyi tapasztalata és adóügyi képviselete az alábbi három pillérre épül:

Kiterjedtség: A GEFCO hálózat ereje a leányvállalatokat és a partnereket is magába foglaló, 150 országra kiterjedő globális lefedettségében rejlik. Széleskörű tapasztalatára és csapatainak szakértelmére építve a Csoport komplett megoldást biztosít ügyfelei nemzetközivé válásában.

Teljesítmény: A GEFCO az ellátási lánc elejétől a végéig gondoskodik ügyfelei vámügyi folyamatairól és adóügyi képviseletéről. Mindezt tökéletesen integráljuk a GEFCO logisztikai szolgáltatásaiba, feladatorientált, egyedi és személyre szabott megoldást biztosítva minden egyes ügyfelünknek.

Minőség: A GEFCO Franciaországban 1971 óta minősített vámügyintéző, leányvállalatainak engedélyezett gazdálkodóként (AEO) való tanúsítási folyamatát pedig 2010 novemberében kezdte meg. A minőségre a nemzetközileg elismert tanúsítvány a garancia, amely által egyszerűbbé válik a vámeljárások és engedélyezések folyamata. A vámhatóság által végzett fizikai ellenőrzések száma is csökkent, ezzel a folyamatok gyorsabbá váltak. A GEFCO továbbá a nemzetközi adózás terén 1994 óta egyedülálló szakértelemmel, az európai vám- és adóügyi folyamatokkal és szabályzatokkal kapcsolatban pedig átfogó tudással rendelkezik. A jogszabályi és szabályozási előírások rendszeres és személyre szabott figyelemmel kísérése lehetővé teszi, hogy a GEFCO vámtisztjei tisztában legyenek a vámügyekre és adózásra vonatkozó legfrissebb változtatásokkal. Mindemellett pedig garantált a folyamatokban részt vevő további szereplőkkel való teljes együttműködés és átláthatóság.

A csapatok számára képzéseket tartunk, igény szerint egyedi képzéseket is. Ezek a képzések pedig még szilárdabbá teszik a dolgozók szaktudását a legnagyobb kihívást jelentő területeken, vagyis többek között a vámérték meghatározásával, az áruk preferenciális származásával és a vámeljárásokkal kapcsolatban.

Vám- és adóügyintézés 4 lépésben

 1. Vámhatósági és adóügyi műveletek ellenőrzése: fizikai és elektronikus folyamatok szervezése, zavarok beazonosítása;
 2. Javasolt beavatkozás: a vállalatok érdekeihez igazított megoldások a „zéró adó- és vámügyi kockázat” felé történő elmozdulás és az optimalizációban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében;
 3. Eszközök és folyamatok felvonultatása: vagy az ügyfelek változáskezelésének támogatásával, vagy a vámügyi műveletek, illetve adóbevallásaik és statisztikáik közvetlen intézésével;
 4. Teljesítményellenőrzés és folyamatos fejlesztés.

A GEFCO hozzáadott értéket képvisel

A GEFCO az egyetlen logisztikai szolgáltató, mely ügyfelei teljes vámügyintézési folyamatát és adóképviseletét megtervezi és ellátja. Ez a szállítmányozási szolgáltatást kiegészítő szakértelem értéket teremt az iparág számára és növeli versenyképességét, fokozza az adóoptimalizálást, az időmegtakarítást, valamint javítja az áfaügyletek kezelését mind az import, mind az export tekintetében. A GEFCO ügyfelei pedig ezáltal fő tevékenységükre koncentrálhatnak.

Sőt, projektgazdaként a GEFCO koordinálja a különböző felek részvételét a folyamatban, így az ügyfél az egyablakos ügyintézés előnyeit élvezheti. Mindez azt jelenti, hogy a GEFCO csapatai szerte a világon, a logisztikai szakemberek, partnereink, valamint az adó- és vámhatóságok átlátható módon működnek együtt.

FONTOSABB SZÁMADATOK ÉS MÉRFÖLDKÖVEK

 • Minősített vámügyintéző Franciaországban 1971 óta.
 • Adójogi képviselő 1993 óta. Az adójogi képviseleti szolgáltatás elérhető mind a 28 EU tagállamban, valamint Svájcban és Norvégiában.
 • AEO (engedélyezett gazdálkodó) státusz 13 országban; rövid távú célunk, hogy az európai leányvállalatok 100%-a megkapja ezt a minősítést.
 • 39 országra kiterjedő 200 fős szakértői hálózat.
 • Évi 160 adóügyi akta és 2000 adóbevallás.
 • Évi 280 000 vámnyilatkozat.

Egy konkrét eset: a Toyota Boshoku

A Toyota Boshoku optimalizálni szerette volna szentpétervári üzemének ellátási folyamatait, valamint integrálni a vám- és adóügyi komponenseket. A GEFCO módosította az üzem ellátási eljárásait, mely ma már a litvániai vilniusi csomóponton halad keresztül. Ezen a telephelyen mintegy 40 olyan gyártó vállalat gyűjti össze szállítmányait a közös adó- és vámügyintézés érdekében, mely tíz európai országban és Törökországban is rendelkezik székhellyel, továbbá a szentpétervári üzem felé történő szállítási műveletek irányítását is itt végzik.

A GEFCO vilniusi szakértői által megtervezett optimalizált logisztikai megoldás lehetővé teszi a beszállítóktól való begyűjtést (milkrun, teljes- vagy részszállítás), mind a konszolidációs, mind a vámszabad raktározás irányítását a török beszállítók számára és a heti szállítás biztosítását a szentpétervári üzem számára.

Például a GEFCO vilniusi csapata irányítja a Toyota Boshoku regisztrációját Európában (adószám), a TIR engedély kiadását és visszavonását, a betározást a vámszabad raktárba, a számlák konszolidációját, valamint az importtal kapcsolatos vámügyintézés optimalizációját Oroszországban (több beszállító általi importok esetén).

A GEFCO vilniusi csapatának komoly szakértelme az adó- és vámügyintézés terén jelentős költségcsökkenést eredményezett. Az egyetlen vámügyintézési pontnak köszönhetően a költségek nyolcadukra csökkentek! A Toyota Boshoku minden évben 40%-os megtakarítást ér el azzal, hogy a projektjei összköltségvetésében optimalizálja a vám- és adóköltségeket.

Forrás: Weber Shandwick

 

 

(Ezt a cikket 168 alkalommal tekintették meg.)