Hogyan juthatnak a fuvarozók hazai és nemzetközi közösségi árufuvarozói engedélyhez?

Amennyiben valaki közúti közlekedési szolgáltatást szeretne végezni, néhány kivételtől eltekintve fuvarozói közösségi engedélyre van szüksége. A közúti fuvarozói engedély iránti kérelem megszerzésére vonatkozó ügyintézés 90 napot vehet igénybe. A közúti árufuvarozói engedély megszerzése az adott cég székhelye szerinti városokban vagy a fővárosban történhet.

Fotó: Karsai Attila - hungarokamion.hu
Illusztráció – Fotó: Karsai Attila – hungarokamion.hu

Az árufuvarozó engedélyek megszerzésére irányuló dokumentációkon fel kell tüntetni a kérelemért forduló társaság nevét, annak alapvető adatait (nevét, cégformáját és székhelyét), a cég tulajdonosának és szakmai irányítójának alapvető személyes adatait, a rendelkezésre álló vagy üzemeltetni kívánt járművek adatait rendszám alapján jelölve, illetve a legfőbb tevékenységi kört, miszerint a szolgáltatást árufuvarozásra vagy személyszállításra irányul-e.

Az árufuvarozó engedélyek megszerzésének alapvető feltétele, hogy a gazdálkodó szervezet, illetve vezetője megfeleljen az alapvető szakmai és nem szakmai követelményeknek. Ezeket a feltételeket az úgynevezett hármas követelmény rendszer fekteti le, melynek elemei a jó hírnév, a szakmai alkalmasság és a megfelelő pénzügyi helyzet.

A jó hírnévre vonatkozó kritériumok elsősorban a büntetlen előéletre vonatkoznak, de kizáró tényező lehet, ha a társaság vezetője valamilyen vezetői vagy tanácsadói feladatot látott el felszámolás alatt lévő gazdasági társaságban. Kizáró tényező továbbá, ha az igénylő engedélye bevonásra került. Mindezek a kritériumok őt évre visszamenőleg érvényesek.

A szakmai alkalmasság meghatározza az árufuvarozói-vállalkozói képesítéseket, amelyekkel a kérelmezőnek mindenképpen rendelkeznie kell. Az ilyen ismeretek sorába tartoznak a jogi ismeretek, a gazdasági és pénzügyi vezetői ismeretek, a munkaügyi, adózási és árufuvarozói ismeretek, továbbá a jármű műszaki és üzemeltetési állapotára vonatkozó ismeretek. Mindezek mellett a kérelmezőnek jártasságról kell tanúbizonyságot tenni a közlekedésbiztonsági és vámismeretek kapcsán is.

A hármas követelmény rendszer harmadik pillérét a megfelelő anyagi háttér jelenti. Az engedélyért folyamodó gazdasági társaságnak megfelelő tőkére van szüksége, ami szavatolja a tevékenység megkezdését és a zavartalan ügyvitelt. A szükséges saját tőke meghatározása a gépjárművek számából adódik, továbbá megfelelő fedezettel kell rendelkeznie az adók, vámok, járulékok és a közlekedési hatósági díjak fizetésére vonatkozóan. Bizonyos esetekben – például csak mezőgazdasági lassú járművek esetén – az anyagi háttér elbírálása más szempontok alapján történik.

Forrás: Trans.eu
.

(Ezt a cikket 250 alkalommal tekintették meg.)