Új Ptk. – Tárcarendelet a fogyasztási cikkekkel kapcsolatos szavatossági és jótállási igények intézéséről

A március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv (Ptk.) megfogalmazása szerint termékszavatosság esetén a vásárló nem csak az eladóval, hanem közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti a szavatossági jogát, így javítást, cserét kérhet – ez utóbbiak eljárási szabályait tette közzé a nemzetgazdasági miniszter a legutóbbi Magyar Közlönyben.

A vásárló számára a termék meghibásodása esetén a legerősebb jogosultság továbbra is a jótállási jog marad. A garancia (jótállás) egy ígéret a gyártó, importőr, olykor a kereskedő részéről, hogy a jótállási idő alatt történő meghibásodásért kezeskedik. Ezekben az esetekben az eladónak – gyártónak – kell bizonyítania azt, hogy a vevő nem a rendeltetésének megfelelően használta az eszközt.

A kellékszavatossági jog érvényesítése esetén – szemben a jótállással – a vásárló kötelezettsége bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárláskor létezett. Azonban fogyasztói szerződések esetében az első hat hónapban fordított a bizonyítási kötelezettség. Így meghibásodás esetén vélelmezni kell, hogy a termék hibája már vásárláskor is fennállt: ebben az esetben az eladó felel a hibáért.

Az új rendelet – amely május 14-én lép hatályba – kimondja: szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének a módjára.

A szerződés megkötése bizonyított, ha a vevő felmutatja a számlát vagy nyugtát.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése azonban nem minősül – a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti – panasznak.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről – annak bejelentésekor – nem tud nyilatkozni, akkor 5 munkanapon belül, igazolhatóan köteles értesíteni a fogyasztót.

Végül a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a cserét 15 napon belül elvégezze.

Forrás: MTI  (ghg \ gpp \ gfp)
.

(Ezt a cikket 236 alkalommal tekintették meg.)

Vélemény, hozzászólás?