Megjelent a jogosulatlan fuvarozás visszaszorítását célzó kormányrendelet, amely már a büntetési tételeket is tartalmazza

A Magyar Közlöny április 3.-i számában jelent meg a Kormány 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelete a közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról, amely jelentős eredménye a jogosulatlan árufuvarozás visszaszorításáért tett erőfeszítéseknek.

man-kamion-m3-201402
Illusztráció

A külföldi kamionok fuvartevékenységének ellenőrzését sürgette már hosszú évek óta Ignácz József Péter, az MKFE Keletre és TIR-el Fuvarozók Szakbizottságának vezetője, valamint többször foglalkozott a témával a Fuvarlevél magazin is. A jogosulatlan fuvarozással kapcsolatos tényeket és a probléma megoldását jól összefoglalja Kaibinger Tamás Fuvarlevélben megjelent cikke, amely 2013 június elején oldalunkon is megjelent.

A sajtóban szeptember végén jelent meg a hír, mely szerint október 1-től Magyarországon is fokozottan ellenőrzi a hatóság a tevékenységi és közlekedési engedélyek meglétét, de akkor még nem lehetett teljes az öröm, amelyről Ignácz József Péter nyilatkozott  a Fuvarlevél Magazinnak.

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr szívén viseli a magyarországi fuvarozók piacvédelmi ügyeit is.

A külföldi fuvarozók által végzett illegális fuvarozási tevékenység felszámolásával kapcsolatban a fuvarozói érdekképviseletek Orbán Viktor Miniszterelnök Úr részére írt levele nyomán Dr. Völner Pál államtitkár Úr munkacsoport összehívását rendelte el, amelynek feladata a levélben megfogalmazott javaslatok megvitatása, a felvetett problémákra megoldás kidolgozása.

A munkacsoportot Székely András Nemzeti Fejlesztési Minisztérium GVF főosztályvezetője koordinálja a munkában a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai és az ellenőrzésre jogosult hatóságok ORFK, NKH, NAV. vezetői és az érdekképviseletek  NIT, MKFE jogászai,szakértői is részt vesznek.

Az érdekképviseletek álláspontja szerint hazánk uniós csatlakozásával a külföldi fuvarozók engedély-felhasználása hatósági ellenőrzéseinek száma megcsappant, amelynek következtében megnőtt a jogosulatlan, az engedély nélküli fuvarozás vagy a többszörös engedély-felhasználás. Az ellenőrizetlenség a magyar fuvarozók piaci pozícióit veszélyezteti, ezért annak helyreállítása kiemelten fontos.

A probléma megoldása érdekében első lépésben a jogszabályi környezet módosítására volt szükség.

Az engedélykötelezett árufuvarozó járművek engedélyhasználatának, kezelésének szabályzása Magyarország területére belépéskor valamint kilépéskor. Engedélynek a bemutatási kötelezettségének kiterjesztése a magyarországi feladókra és címzettekre is azzal, hogy azok kötelesek vizsgálni az engedélyek meglétét, időbeli hatályát és az adott fuvarfeladatnak való megfelelést.

Az április 3-án megjelent 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítását így kommentálta Ignác József Péter:

A jogosulatlan fuvarozás felszámolása  és a magyarországi fuvarozók piacának megvédése érdekében mérföldkő ez a kormányrendelet .

Nyilván nem mindenkinek fog ez tetszeni,de a piacvédelem az nagyon fontos minden ország fuvarozói számára.

Reméljük, hogy folytatódik a magyarországi fuvarozók piacvédelme és visszanyeri elvesztett export-import áruszállítási lehetőségét és méltóságát a szakma.

A rendelet lényegesebb pontjai:

„4/A. § (1) A díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást és a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépjármű vezetője az államhatár átlépésekor köteles a CEMT engedély részét képező fuvarnapló vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedély
a) megfelelő rovatában feltüntetni a tehergépjármű Magyarország területére történő belépésének, valamint a Magyarország területéről történő kilépésének helyét, pontos (nap, óra, perc) időpontját és a kilométeróra állását
vagy
b) a) pont szerinti kezelését elvégezni az erre rendszeresített technikai eszközzel, amennyiben ilyen eszköz rendelkezésre áll, és az engedély megfelelő rovatában feltüntetni a tehergépjármű kilométeróra állását.

(2) A CEMT engedélyt vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedélyt a díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző gazdálkodó szervezet köteles a magyarországi felrakás helyén a feladónak,
magyarországi lerakás helyén a címzettnek is bemutatni.

(3) Magyarországi felrakás helyén a feladó, magyarországi lerakás helyén a címzett is köteles vizsgálni a (2) bekezdésben foglalt engedély meglétét, időbeli hatályát és az adott árutovábbítási feladatnak való megfelelését.

(4) Ha a (2) bekezdésben foglalt engedély hiányzik, nem érvényes, hiányos vagy nem felel meg az adott árutovábbítási feladatnak, a feladó, a címzett köteles azt a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak, illetve a rendőrségnek bejelenteni. A bejelentést kézhez vevő hatóság jogosult a felrakás és lerakás helyén megjelenni, továbbá intézkedni a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. §-a szerinti, valamint az ügyben indokoltnak tartott más eljárás megindítása iránt. Ha az engedély hiánya, érvénytelensége, hiányossága az áru felrakásánál derül ki, a feladó jogosult az áru felrakását megtagadni.

(5) A magyarországi felrakás helyén a feladónak, a magyarországi lerakás helyén a címzettnek a CEMT engedély részét képező fuvarnaplóra vagy a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott engedélyre rá kell vezetnie a felrakás és a lerakás helyét, idejét, valamint az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilométeróra állását is. Ezt követően a feladónak, a címzettnek a fuvarnaplóról vagy az engedélyről fénymásolatot kell készítenie, és azt a magyarországi felrakás vagy lerakás helyén vagy a címzett telephelyén a fuvarlevélhez csatoltan egy évig meg kell őriznie, valamint a hatóság kérésére be kell mutatni.”

A fentieket érdemes szigorúan betartani és betartani, mert a büntetési tételek sem elhanyagolhatók:

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege, forintban A bírságolással érintett
cselekmény elkövetéséért
felelőssé tehető)
Nemzetközi közúti áruszállítási engedély,
CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás,
autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége, 300 000.- szállító
b) szabálytalan használata, illetve eltérés
az engedélyben foglaltaktól,
150 000.- gépjárművezető
c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott
engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési,
fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy
megakadályozása
300 000.- feladó, címzett,
gépjárművezető”

A 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet teljes szövege innen tölthető le >>

Az iratminták az NKH oldalán is elérhetők >>

hungarokamion.hu
.

(Ezt a cikket 1720 alkalommal tekintették meg.)

Vélemény, hozzászólás?