E-útdíj: Az MKFE közleménye az érdekképviseletek hétfői sajtótájékoztatójáról

A magyarországi székhelyű áru- és személyfuvarozó vállalkozások szakmai érdekképviseletei 2005 évi napirendre kerülése óta tudomásul veszik, és támogatják a használatarányos útdíj bevezetését bizonyos feltételek együttes megléte esetén. A feltételek három fő csoportra oszthatóak; egyrészt a versenyképességi feltételek, másodsorban a műszaki, technológiai és rendszerüzemeltetési feltételek, harmadsorban a díjpolitikai intézkedések területére.

MKFE-kor-logoA versenyképességi feltételek javítása terén a Magyar Köztársaság Kormánya és a szakmai érdekképviseletek között létrejött Stratégiai Megállapodás elfogadható mértékű és a nemzetközi összehasonlítás próbáját is kiálló intézkedéseket tartalmaz. A kormány azóta már törvényi és rendeleti szinten is szabályozta vállalásait, az intézkedések közül egyedül az árufuvarozó vállalkozások számára nyújtandó kedvezményes kamatozású forgóeszközhitel konstrukció késedelmes megvalósítása okoz komoly gondot. E tárgyban az érdekképviseletek 2013. július 4-én megkereséssel éltek Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter felé a hitelfelvételi lehetőség mielőbbi biztosítása érdekében.

A műszaki, technológiai és rendszerüzemeltetési feladatok terén a július 1-i indulást követően súlyos hiányosságokat tapasztalunk. Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy ebben az esetben egy szolgáltatás igénybevételéről van szó. A szolgáltatás igénybevétele nem jelenthet olyan többlet terhet a vállalkozások számára, amely újabb költségemelkedéshez illetve futásteljesítmény csökkenéshez vezet. Az útvonaltervező térkép hibái miatt pontatlan az útvonaltervezés és a díjkalkulátor, ez pedig lehetetlenné teszi a pontos fuvarszervezést. Nem áll rendelkezésre megfelelő számban fedélzeti eszköz, a flottakövetők nem csatlakoztak teljes egészében a rendszerhez, ezáltal az alternatív lehetőségként kommunikált viszonylati jegyek rendszere lett a jogkövető vállalkozások útdíj-fizetésének szinte kizárólagos megvalósulási módozata. A viszonylati jegy rendszerének rugalmasabb szabályozása emiatt égetően szükséges. Az útdíj-folyószámlák mozgása számviteli szempontból szinte követhetetlen, gyakoriak a téves levonások, melyek nem kerülnek korrigálásra, az ügyfélszolgálatok pedig nem képesek kezelni, orvosolni a tömeges panaszokat. Az ÁAK-nál vezetett egyenleg banki átutalással történő feltöltése több mint egy munkanapot vesz igénybe. Mindezek az egyébként elhárítható problémák jól mutatják, hogy a döntéshozó gondosan járt el akkor, amikor rendeleti szinten 25 napos tesztüzem lefolytatását tartotta szükségesnek. A kivitelezést végzők azonban nem készültek el a vállalt határidőben, sőt azt kell mondanunk, hogy július 1-re sem. Megállapításunk szerint jelenleg élesben folyik a tesztüzem, amelynek kárvallottjai egyértelműen a fuvarozó vállalkozások.

A kialakítandó díjpolitika területén a szakmai érdekképviseletek véleménye nem került elfogadásra. A fokozatos elvének alkalmazását javasoltuk az alkalmazandó díjak, a díjfizetésbe bevont utak és járművek vonatkozásában.

A szakmai érdekképviseletek továbbra is abban érdekeltek, hogy megmaradjon a párbeszéd a kormányzat és a vállalkozók között, azonban a jelenlegi súlyos helyzetben elvárják, hogy mindaddig, amíg a rendszerüzemeltetés problémáit ki nem küszöbölik, és a szolgáltatás nyújtását elfogadható szinten nem tudják teljesíteni, a díjszedés rendszere kerüljön időleges felfüggesztésre.

fuvosz-mkfe-nit

Karmos Gábor, az MKFE főtitkára sajtótájékoztatón elhangzó beszédének vázlata

Itt ülhetnének még a szakszervezetek, az IRU és az UETR is.

Amiről a használatarányos elektronikus útdíjrendszer kapcsán beszélhetnénk…

BESZÉLHETNÉNK:

 • a magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése során elkövetett elhibázott lépésekről (koncessziós szerződések, nyomvonalak, völgyhíd, alagutak, rendelkezésre állási díj);
 • a használatarányos útdíj bevezetésének 2005 óta történő anomáliáiról (a bevezetés szükségességére vonatkozó érvek – bizonyos feltételek megvalósulása melletti – folyamatos érdekképviseleti tudomásul vétele mellett);
 • a témakörben az elmúlt két évben született kormányzati döntésekről;
 • a tavaly óta zajló sikertelen közbeszerzési folyamatokról;
 • a március óta zajló közbeszerzésről és a szolgáltató kiválasztásáról;
 • az érdekképviseletek véleményének figyelmen kívül hagyásával zajló jogszabály-alkotásról (útdíjtörvény, végrehajtási kormányrendelet, miniszteri rendeletek), valamint a jogszabályok technológiai „kényszerpályájáról”;
 • az e-matrica-rendszer egyeztetés nélküli drágításáról a magyarországi székhelyű vállalkozások hátrányára;
 • az – egyébként üdvözölt – versenyképesség javító megállapodásról és annak hibás kommunikációjáról (szó sincs ugyanis „kompenzációról”, az útdíj sem mértékében, sem tartalmában nem kompenzálható!);
 • a hazai használatarányos útdíj-rendszer és a három uniós – e témakörre vonatkozó – jogszabály viszonyrendszeréről;
 • a bevezetéssel kapcsolatos nemzetközi gyakorlatokról és tapasztalatokról;
 • egyes díjpolitikai döntésekről és azok indokoltságáról, vagy indokolatlanságáról (pl.: környezetvédelmi díjeltérítések, mentességek, a díjak mértéke, a rendszerbe bevont úthálózat, a rendszerbe bevont járművek köre, a fokozatosság kérdése);
 • az útdíjtörvényben meghatározott szervezetek hiányáról (pl.: Egyeztető szerv; Társadalmi Egyeztető Szervezet).
  .

Amiről a használatarányos elektronikus útdíjrendszer kapcsán beszélünk…

BESZÉLÜNK:

 • a hazánkban bevezetett rendszer három alapvető elvi hibájáról
 1. (jelenleg csak) előre fizetésre alapuló (ún. pre-paid) rendszer ún. post-paid alkalmazási lehetőség nélkül;
 2. nem klasszikusan „használatarányos”, hanem „érintett elemi útdíjköteles útszakasszal arányos”, s ezáltal elvi szinten is túlszámláz;
 3. egyes elemei nincsenek összhangban a fuvarozás nemzetközi (CMR-egyezmény) és hazai (Ptk. és KÁSZ) szabályaival

Általános informatikai szabály: egy rendszer bevezetésének 30 %-a tesztüzem.
Jelenleg éles tesztüzem zajlik!
.

Forrás: www.mkfe.hu – A SZOLGÁLTATÓ ÉRDEKVÉDELEM

(Ezt a cikket 324 alkalommal tekintették meg.)

Vélemény, hozzászólás?