Sárfelhordást okozhatnak az utakon a mezőgazdasági gépek – A Magyar Közút fokozott óvatosságra int

Az utóbbi napok nedvesebb időjárása nyomán egyre több helyen tapasztalható, hogy a mezőgazdasági járművek felhordják a közutakra a sarat, így balesetveszélyes, csúszós útszakaszok alakulnak ki. A jogszabályok alapján, aki beszennyezi az utat, köteles az útszakasz megtisztításáról is gondoskodni, ha ennek nem tesz eleget, akár 30 ezer forintos bírság is kiszabható rá.

illusztráció (Fotó: Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

Az érvényben lévő jogszabályok egyértelműen rendelkeznek arról, hogy aki beszennyezi az országos közutakat vagy a közlekedés biztonságát bármilyen módon veszélyezteti, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni. A járművezetőnek kötelező a földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járművéről letakarítani a rátapadt sarat. Ha ez valamilyen oknál fogva mégsem kivitelezhető azonnal, akkor a közlekedőket jelzőtáblákkal tájékoztatnia kell a veszélyről. Azonban ez sem mentesíti a szennyeződés eltakarítása, illetve az ezzel összefüggésbe hozható balesetek következménye alól.

A járművezető felelősségén kívül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi törvény a szilárd burkolatú közúthoz csatlakozó földút, ingatlan tulajdonosát is kötelezi arra, hogy akadályozza meg a közútra történő sárfelhordást. Amennyiben a szennyezést okozó személye nem állapítható meg, úgy az 1988. évi törvény 40§ értelmében az ingatlan tulajdonosát terheli mindennemű felelősség és kártérítés a szennyezéssel kapcsolatban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő országos közutakon, így a Vas megyei úthálózaton is útellenőri szolgálatot működtet. Az útellenőrök az őszi és tavaszi időszakban a rendőrséggel közösen is végeznek ellenőrzéseket, amikor kiemelten figyelnek a balesetveszélyes sárfelhordásokra. Ha munkájuk közben találkoznak ilyen esettel, akkor felszólítják a szennyezőt az út tisztítására, valamint a veszélyre figyelmeztető táblák kihelyezésére. Ezzel együtt szabálysértési feljelentést kezdeményeznek az illetékes rendőrkapitányságon, aminek büntetési tétele 30 ezer forint is lehet. A társaság célja nem a büntetés, hanem a balesetek elkerülése és forgalombiztonság fenntartása.

Sajnos, ha nem „tettenérésről” van szó, akkor igen nehéz beazonosítani, hogy ki a felelős a sárfelhordásért. Ha rövid időn belül nem derül fény a felelős kilétére, akkor a Magyar Közút illetékes üzemmérnökségének szakemberei a lehető legrövidebb időn belül megszüntetik ezen szennyeződéseket is. Ezen munkák költségeit, ha kiderül a szennyezésért felelős személy kiléte, akkor ráterhelik az érintettre.

Ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a mezőgazdasági gépek kezelőit, hogy az előírásokat maximálisan tartsák be, az autóval közlekedőktől pedig azt, hogy az őszi nedves, csúszós, nyálkás időszakban a saját biztonságuk érdekében nagyobb figyelemmel és óvatossággal vezessenek.

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
.

(Ezt a cikket 221 alkalommal tekintették meg.)

Vélemény, hozzászólás?