Hírek Környezetbarát Útdíj

Az EU elfogadta a nehéz tehergépjárművek úthasználati díjait szabályozó „Eurovignette” direktívát

Az Európai Tanács jóváhagyta[1] a nehézgépjárművek úthasználati díjait szabályozó „Eurovignette” nevű direktíva vázlat Európai Parlament által történt módosításait. A Parlament által 2011 június 7-én megszavazott változtatások tükrözik az ismételt tárgyalások során elért kompromisszumokat a két intézmény között. A Tanács jóváhagyása azt jelenti, hogy az „Eurovignette” direktíva elfogadásra került (PE-CONS 24/11 + a 13134/11 ADD 1ben található nyilatkozatok).

A tagállamok számára a direktíva az EU Official Journal-ben történő publikációját követően két év áll rendelkezésre, hogy átültessék a direktívát a nemzeti jogalkotásukba. Az új európai keret-törvény, amely az 1999-es „Eurovignette” direktíva átdolgozása, a közúti szállításból eredő légyszennyezettséget hivatott csökkenteni, valamint a forgalom folyását megkönnyíteni olyan útdíjak bevezetése által, amelyek magukba foglalják a forgalom által okozott levegő- és zaj szennyezettség költségeit (úgynevezett külső költségek), illetve elősegítik a forgalmi dugók csökkentését az utakon.

Ennek érdekében a Tagállamok kivethetnek külső költség díjakat kamionokra, a már létező, és a közúti infrastruktúra építésének, működtetésének, karbantartásának és fejlesztésének költségeit behajtani hivatott úthasználati díjak kiegészítéseképpen. Továbbá jogosultak az útdíjakat módosítani is, figyelembevéve a közúti dugókat, így maximálisan 175%-os eltérés alkalmazható a legforgalmasabb időszakok esetében, maximum napi 5 órában. Az útdíjak mértéke függ a jármű káros anyag kibocsátásától, a megtett úttól, a helyszíntől és a közút használatának idejétől is. A különböző mértékű útdíjak alkalmazásának célja, hogy ösztönözze a környezetkímélő szállítási minták felé történő elmozdulást.

Amíg a jelenlegi útdíj szabályozás esetében az útdíjak alkalmazása alapvetően a transz-európai úthálózatra korlátozódott, az új szabályozás alapján kibővíthető a teljes autópálya hálózatra is. Azok a járművek, amelyek megfelelnek a jelenlegi legszigorúbb károsanyag kibocsátási szabványoknak, kivételt élvezhetnek a légszennyezettségi díj megfizetése alól a szabványok életbe lépését követő négy éven keresztül. Ez tehát azt jelenti, hogy az EURO VI kibocsátási osztályba tartozó járművek 2017 december 31-ig élvezhetnek díjmentességet. Továbbá, az EURO V osztályba tartozó járművek az EURO VI szabvány életbe lépésének dátumáig élvezhetnek díjmentességet, azaz 2013 december 31-ig.

Az EURO VI-nál is alacsonyabb kibocsátási kategóriába tartozó járművek, tehát a hibrid és az elektromos nehézgépjárművek is díjmentességet élveznek. Továbbá, a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy a 12 tonna alatti járművek esetében díjmentességet alkalmaznak, amennyiben ezt szükségesnek érzik, például akkor, ha az útdíjak alkalmazása jelentős káros következményekkel járna, illetve túlzott adminisztratív terheket vonna maga után. Azonban kötelesek a Tanácsot tájékoztatni ezen döntés okairól.

Amíg lehetőség van bizonyos körülmények megléte esetén az útdíjhoz további díjtétel hozzáadására hegyvidékes régiókban, ezen hozzáadott díjtétel a külső költség díjból levonásra kerül. Ezen levonás azonban nem alkalmazható a legtöbb károsanyagot kibocsátó járművek esetében, azaz az EURO 0, I, II, és 2015-től a III esetében. A tagállamok számára javasolt, de nem kötelező az útdíjakból- és külső költség díjakból befolyó bevételekből elkülöníteni egy részt a szállítási szektorban megvalósuló, főként a transz-európai közúthálózat fejlesztéséhez kapcsolódó projektek támogatásához. Kötelező azonban a bevétel elkülönítés a hegyvidékes régiókban alkalmazott útdíjakból származó bevételek, valamint a leginkább  környezetszennyező járművek esetében fizetendő külső költség díjak esetében.


[1] A döntést tárgyalás nélkül hozták meg, az Általános Ügyek Tanácsának egyik ülésén. Olaszország és Spanyolország ellene szavazott, Írország, Hollandia és Portugália pedig tartózkodott.

Forrás: Europa.eu
.

(Ezt a cikket 755 alkalommal tekintették meg.)

LEAVE A RESPONSE