Hírek RO-LA Szervezetek hírei

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye a kombinált árufuvarozás (Ro-La) üzemeltetési támogatás igénybevételének feltételeiről

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) tájékoztatja a vasúti társaságokat, hogy a 2011. évben – az NFM és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) között kötött támogatáskezelési szerződés alapján – a „gördülő országút” (Ro-La) kombinált árufuvarozást végző vasúti társaságok számára a következők szerint nyílik lehetőség támogatás igénybevételére.

Fotó: Wikipédia

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben a hazai gördülő országúti kombinált árufuvarozás (Ro-La) üzemeltetésének támogatásáról döntött.

Az Európai Bizottság a támogatási programot Brüsszelben, 2008. július 2-án kelt −  N 78/2008.; C(2008)3185 számú – határozatával jóváhagyta.

I. A támogatás célja

A kombinált fuvarozás egész Európában kiemelt jelentőséggel bír. Az Európai Unió és több állam számos jogi intézkedést vezetett be a kombinált árufuvarozás feltételeinek javítása érdekében. Állami támogatás nélkül a hazánkon áthaladó közúti forgalom jelentős növekedése, túlterheltsége következne be.

A folyamat ellensúlyozása érdekében – az Európai Bizottság jóváhagyásával – a Magyar Köztársaság támogatni kívánja a gördülő országúti (Ro-La) forgalom bővítését.

II. A támogatás személyi és területi hatálya, kifizetésének sorrendje

Támogatásban bármely, Magyarországon, az Európai Gazdasági Térség területén avagy nemzetközi szerződés vagy viszonosság esetén egyéb államban székhellyel rendelkező, a Magyar Köztársaság területén vasúti árutovábbításra jogosult, a Tanács 1995. június 19-i, a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK irányelvével összhangban kiadott működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság részesülhet, amely a támogatás igénybevételére szerződést köt a MÁV Zrt-vel, és az abban meghatározott feltételeknek eleget tesz, valamint hitelt érdemlően dokumentálni tudja a támogatás felhasználását.

Támogatási összeg csak a 2011. év költségvetési időszakában (2011. január 1. – 2011. december 31.), a Magyar Köztársaság területén igénybe vett vasúti pályaszakaszra vonatkozóan, magyarországi indítású vagy fogadású gördülő országúti (Ro-La) vonatok támogatására fordítható.

A MÁV Zrt. a támogatási összeg kifizetését az igények beérkezésének sorrendjében teljesíti. A MÁV Zrt. a postai késedelemből fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A támogatás utalása a MÁV Zrt. és a vasúti társaság közötti szerződésben foglalt határidők szerint történik.

III. A támogatás forrása és mértéke

A gördülő országúti kombinált árufuvarozás (Ro-La) támogatásának forrása a  2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 16. cím 5. alcím 15. jogcímcsoport Ro-La gördülő országút fejezeti sor támogatási előirányzata.

A legmagasabb támogatási összeg: 6,00 euró vonatkilométerenként, de vonatonként legfeljebb 2500 euró, amelynek összege az adott támogatási időszakban nem haladhatja meg a NFM által az adott támogatási időszakra átutalt – valamint az előző támogatási időszakról áthozott – támogatás összegét.

A támogatást igénybe vevő vasúti társaság számára legfeljebb akkora támogatási összeg adható tovább, amely nem haladja meg a közúti fuvarozók részére biztosított díjkedvezmény összegét.

A támogatáskezelő által továbbadott támogatás összege az egyéb forrásokból származó támogatásokkal együttvéve (ideértve más tagállam által nyújtott támogatást is) tehergépkocsinként nem haladhatja meg a teljes kombinált fuvarozással érintett relációra vonatkozó költség 30 %-át.

A támogatás továbbadása forintban történik.

A legmagasabb összeget abban az esetben kell teljes mértékben továbbadni, ha az elszámolási időszakban negyedévre vonatkozóan átlagosan vonatonként legalább 15 tehergépkocsit továbbítanak. Amennyiben a számított átlagos tehergépkocsiszám ennél kevesebb, a legmagasabb összeg arányosan csökkentett részét kell továbbadni.

IV. A támogatás igénylésének módja, helye és határideje

A támogatás kezelője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a MÁV Zrt. közötti szerződés értelmében a MÁV Zrt.

A magyar nyelven benyújtott igényeket a felhívásnak a NFM honlapján (www.nfm.gov.hu) való megjelenését követő naptól fogadja a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Ügyfélkapcsolat és értékesítés szervezete (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

Forrás: kormany.hu
.

(Ezt a cikket 503 alkalommal tekintették meg.)

LEAVE A RESPONSE