Közlekedéssel kapcsolatos hírek Országok közlekedése Tudnivalók

Általános közlekedési információk és tudnivalók: Ausztria

Ausztria

Sebességkorlátozások

Személygépkocsik, motorbiciklik és 3500 kg-ot meg nem haladó járművek:

 • Városban: 50km/h
 • Országúton: 100 km/h
 • Autópályán: 130 km/h

Személygépkocsik utánfutóval:

 • Városban: 50km/h
 • Országúton: 100 km/h
 • Autópályán: 100 km/h

Buszok:

 • Városban: 50km/h
 • Országúton: 80 km/h
 • Autópályán: 100 km/h

Trailert vontató járművek (750 kg alatt):

 • Országúton: 100 km//h
 • Autóúton: 100 km/h
 • Autópályán: 100 km/h

Trailert vontató járművek (750 kg felett): B kategória
A trailer és a vontató jármű együttes súlya nem haladja meg a 3500 kg-ot.

 • Országúton: 80 km/h
 • Autóúton: 80 km/h
 • Autópályán: 100 km/h

Trailert vontató járművek (750 kg felett): B+E kategória

 • Országúton: 70 km/h
 • Autóúton: 70 km/h
 • Autópályán: 80 km/h

3500 kg-ot meghaladó járművek (teherautók, kamionok):

 • Országúton: 70 km/h
 • Autóúton: 70 km/h
 • Autópályán: 80 km/h

A 7500 kg feletti járművek közlekedése tilos este 10 és reggel 5 óra között Ausztria minden útján.

Ausztriában az autópályák használatáért díjat kell fizetni. A díjfizetési kötelezettség – függetlenül az autópályán megtett szakasz hosszától – már az autópályára történő ráhajtással megvalósul. Az osztrák autópálya matrica Magyarországon is megvásárolható. Az osztrák rendőrség a matricával nem rendelkező vagy azt a szélvédőre fel nem ragasztó gépjárművezetőt pénzbüntetéssel sújtja.

Ausztria autópályáin és gyorsforgalmi útjain a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek – menetteljesítményüktől függően – úthasználati díjat kötelesek megfizetni.

A fényvisszaverő mellény gépjárműben való tartása és szükség esetén történő használata kötelező.

2008. január 1. napjától új közlekedési szabály kerül bevezetésre. A téli időszakban történő biztonságos közlekedés érdekében november 1. és április 15. között télies útviszonyok esetén, vagyis havas, kásás és jeges úton a személygépkocsik, kombik és teherautók 3500 kilogrammig csak téli gumival és hólánccal felszerelve közlekedhetnek. Hóláncot csak abban az esetben szabad használni, ha egybefüggő jégpálya fedi az utat és a lánc az út felszínét nem károsítja. Kásás út esetén nyári gumi vagy hólánc nem használható. Téli gumi felszerelése nem kötelező azon autók számára, amelyekkel utcán parkolnak és télen nem üzemeltetnek.
Amennyiben a közúti ellenőrzés során megállapítást nyer a fenti közlekedési szabályok be nem tartása, akkor pénzbüntetés kiszabására kerül sor. A büntetés összege 35.- eurótól kezdve az okozott veszélyhelyzettől függően akár 5.000.- euróig is terjedhet. Súlyos szabálysértés esetén a hatóság a gépjármű forgalomból történő kivonásáról is rendelkezhet.

Az osztrák autópályákon követési távolságmérő készülékek felállítására került sor. A videó és radar segítségével készített ún. „út-idő” diagramból állapítják meg, hogy a vezető megtartotta-e a 0,8 másodperces követési távolságot. A követési távolság be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után. A büntetést csekken kell befizetnie a gépkocsi tulajdonosának.
A gépkocsival utazóknak javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt keressék fel a www.oeamtc.at és a www.asfinag.at honlapokat, ahol tájékozódhatnak az osztrák útviszonyokról.

Ausztriában 2009. szeptember 1-jétől szigorították a gyorshajtásért, valamint ittas vezetésért kiszabható szabálysértési büntetési tételek mértékét.
Ennek megfelelően gyorshajtás esetén
– a megengedett sebesség több mint 30 km/órával történő túllépése legkevesebb 70 EUR szabálysértési pénzbírságot von maga után,
– lakott területen 40 km/óra, lakott területen kívül 50 km/óra sebességtúllépés esetén ez a bírság legkevesebb 150 EUR, valamint a vezető jogosítványa két hétre bevonásra kerül.
Egységesítésre került továbbá a korábban tartományonként eltérő módon szabályozott autópályán történő gyorshajtásért kiszabható pénzbüntetés összege is.
Az új szabályozás értelmében 10 km/óra túllépésért 20 EUR,10 és 20 km/óra között 35 EUR, 20 és 30 km/óra között pedig 50 EUR helyszíni bírságot kell fizetni. Radarral mért sebességtúllépés esetén a bírság 10 km/óra sebességtúllépésnél 30 EUR, 10 és 20 km/óra között 45 EUR, 20 és 30 km/óra között pedig 60 EUR-ra változott.
Szigorodtak az ittas vezetés miatt kiszabható büntetési tételek is. Ausztriában megengedett az alkohol kismértékű fogyasztása, amennyiben a véralkoholszint nem magasabb, mint 0,5 ezrelék.
• 0,5 ezrelék alatti alkoholfogyasztás esetén, amennyiben a közlekedési rendőr úgy látja, hogy a vezetőnek a forgalomban való részvétele veszélyt jelent a többi forgalomban résztvevő számára, akkor a gépjármű vezetőjétől elveheti a gépjármű indítókulcsát, továbbá 72-2180 EUR közötti pénzbüntetés is kiszabható, de a vezetői jogosítvány nem kerül bevonásra.
Az új szabályozás szerint amennyiben a vezető véralkoholszintje
• 0,5 és 0,79 ezrelék között mozog, 300-3.700 EUR,
• 0,8 és 1,19 ezrelék között 800-3.700 EUR,
• 1,2 és 1,6 ezrelék között pedig 1.200-4.400 EUR pénzbüntetés szabható ki, valamint négy hónapra bevonják a vezetői engedélyt,
• 1,6 ezreléken felüli véralkoholszint esetén legkevesebb hat hónapra vonják be a jogosítványt és az elkövetőnek 1.600-5.900 EUR közötti büntetési tétel megfizetésével kell számolnia.
A szigorításról részletesebb információk olvashatók az Osztrák Közlekedési Minisztérium internetes oldalán (www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/sicherheit/alkohol.html).“

• „Várakozni vagy megállni tilos” közlekedési tábla hatálya alatti területen való parkolás esetén a pénzbüntetés 20-50 EUR. Amennyiben az így leállított gépjármű akadályozza a közlekedést, azt a rendőrség, illetőleg a közterület felügyelet elvontatja. A gépjármű csak a mintegy 180-220 EUR közötti pénzbüntetés megfizetése ellenében váltható ki.
A szabálysértésekről szóló szövetségi törvény értelmében az alábbi eljárások kerülhetnek lefolytatásra:
• helyszíni bírság: amennyiben a vezető elismeri a helyszínen a szabálysértés elkövetését, továbbá kifizeti a meghatározott pénzbüntetést, akkor a pénzbüntetés kiszabására vonatkozóan további panasszal, jogorvoslati lehetőséggel nem élhet.
• Feljelentés: amennyiben az eljárás alá vont személy nem ért egyet a pénzbüntetés kiszabásának alapjával vagy a pénzbüntetés összegét vitatja, akkor az illetékes rendőrség erről jegyzőkönyvet vesz fel, majd feljelentését továbbítja az illetékes hatósághoz. Ez a hatóság a szabálysértési eljárás alá vont személy részére határozatát kézbesíti. A határozat ellen 14 napon belül az érintett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést írásban vagy szóban is elő lehet terjeszteni.
• Amennyiben az eljárás alá vont személy a kiszabott pénzbüntetés nagyságát nem kifogásolja, de az eljáró hatósági személy, azaz a rendőr magatartását vagy az eljárás lefolytatásának módját sérelmezi, akkor panasszal élhet a rendőrség felettes szervéhez.
Olyan külföldi állampolgárok esetében, akik Ausztriában nem rendelkeznek lakóhellyel (pld. a turisták, más átutazók) és velük szemben szabálysértési eljárás indul, a magyar jogszabályoktól eltérően az osztrák rendőrnek joga van arra, hogy a kiszabandó pénzbüntetés biztosítására ideiglenes biztosítékot vegyen az érintett személytől. Az ideiglenes biztosíték lehet egy kisebb pénzösszeg vagy az utazónál lévő értéktárgy (kamera, fényképezőgép, laptop, mobiltelefon, stb). Az eljárás jogerős lezárását követően, amennyiben az ügyben elmarasztaló határozat születik és a szabálysértő a kiszabott pénzbüntetést kiegyenlíti, akkor ez az értéktárgy visszaszolgáltatásra kerül, illetőleg a már korábban átadott pénzösszeg a véglegesen kiszabott pénzbüntetés összegébe beszámításra kerül. Amennyiben az érintett a pénzbüntetést nem fizeti be, akkor a hatóság a lefoglalt értéktárgyat nem adja vissza.

A közlekedési szabálysértés megtörténtét vitató magyar turistát az osztrák rendőrség – a hatósági eljárás lefolytatásának akadályoztatásának szabálysértése jogcímén – további pénzbüntetéssel sújthatja. Ezért tanácsos a rendőrséggel együttműködni; nyelvi nehézségek esetén, telefonon a konzuli szolgálathoz fordulni.

Az osztrák hatóságok nagy hangsúlyt helyeznek a gépjárművek, elsősorban a fuvarozást végző kis-és nagyteherautók műszaki állapotának rendszeres és szigorú ellenőrzésére. Általános tapasztalat, hogy a Kelet-és Közép-Európából Ausztriába belépő gépjárművek jelentős része nem felel meg a közúti biztonsági követelményeknek. Amennyiben a közúti műszaki vizsgálat során a gépkocsit a közlekedés biztonsága szempontjából alkalmatlannak minősítik, a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt bevonják, továbbá kötelezik a gépkocsi vezetőjét a gépjármű helyben történő megjavíttatására.

Bécsben és valamennyi osztrák város központjában, továbbá kiemelt turista központokban “rövid parkolási zónákat” alakítottak ki. A parkolási díj meg nem fizetését vagy a megengedett parkolási idő túllépését büntetik, előfordulhat a gépkocsi elszállíttatása is. Ha a gépkocsit már elszállították, erről az illetékes rendőrség ad tájékoztatást (a gépkocsi kiváltásának költsége 199-220,- EUR). Célszerű a gépjárművet Bécsben és a nagyobb városokban kialakított földalatti parkolóházakban elhelyezni.

A turisták és természetesen a helyi lakosok között is egyre népszerűbb a Bécsben létrehozott „Citybike” szolgáltatás igénybe vétele: alacsony bérleti díjért olyan kerékpár bérelhető, amit a használat után a város különböző helyein kijelölt helyekre kell leállítani.

  Aktuális osztrák közlekedési információk >>

  Osztrák autópálya díjjak >>

  Osztrák Autópályakezelő >>

Az Ausztriában érvényes közlekedési szabályokkal (kötelező biztonsági felszerelések, téli gumi használata, stb.) kapcsolatban részletes információ olvasható az Európai Bizottság Közlekedési és Energiaügyi Főigazgatóságának összefoglalójában.

  Kamion parkolók Ausztriában >>
( Kamion parkoló választáshoz az IRU TRANSPark rendszerét ajánljuk. Regisztráció szükséges, de ez igen egyszerű és díjmentes!)

  Regisztráció nélküli kamionparkoló keresés >>

  Üzemanyagárak Ausztriában és más országokban >>

  A dízel üzemanyag ára az európai országokban (MKFE) >>

 

 

  Hólánc és téligumi előírások Ausztriában:

Ausztria felé nem érdemes téli abroncs és hólánc nélkül elindulni. A gumik állapotát már a határ közelében is ellenőrzik a rendőrök. Sokfelé kötelező a hólánc is, erre táblák figyelmeztetnek. Kivétel nincs, az átutazóknak más útvonalat kell választania ezek nélkül.

Röviden:
Általános kötelezettség téli gumira nincsen az országban. Ám hófedte, jeges utakon előírás a hólánc és a téli gumi használata. Amennyiben a kék közúti táblákat kirakják, kötelező a hólánc használata, még az átutazóknak is. Van, hogy nem engedik be az autókat az országba hólánc, téli gumi nélkül. A négyévszakos abroncsokat téli guminak veszik, feltéve, ha az M+S (Mud, sár + Snow, hó) rövidítés szerepel rajta. Ez a szabály november 1-jétől április 15-ig érvényes. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművekre azonban 2008-tól kötelező a téli gumi. A szabály értelmében november 1. és április 15. között legalább egy hajtott tengelyen kötelező az évszaknak megfelelő abroncs használata. A határozat arra is kitér még, hogy radiál gumik esetében 5 milliméter, a diagonálnál 6 milliméter (3,5 tonna fölött) a kötelező minimum profilmélység. Ez alatt a hatóságok úgy tekintik, mintha nem lenne téli gumi a teherautón. A sofőrnek rendelkeznie kell használható hólánccal is.

Bővebben:
Az osztrák határrendészeti szervek tájékoztatása szerint Ausztriában minden 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművön, illetve a személyszállító járművön (kivéve a menetrend szerint közlekedő M2 és M3 kategóriába tartozó járművek), a november 1. és április 15. közötti időszakban legalább két meghajtott kerék számára kötelező hóláncot tartani. A figyelmeztető táblával jelzett útszakaszokon a hólánc felhelyezése kötelező. A táblával nem jelzett utakon a hólánc használata csak akkor kötelező, ha ezt az időjárási viszonyok szükségessé teszik. A hóláncot egy tengelyen lévő legalább két meghajtott kerékre kell felhelyezni. Az előírás alól kivételt képeznek azok a járművek, amelyekre a jármű felépítéséből adódóan hóláncot felszerelni nem lehet. A hólánccal kapcsolatos előírások betartását a határrendészeti szervek az országba történő belépéskor ellenőrzik. A használati előírások megsértőivel szemben bírságot szabhatnak ki, melynek mértéke tartományonként eltérhet. (Utolsó információnk szerint a bírság 35-5000 Euro között lehet!)

M2 kategória: személyszállító gépjármű több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 tonna műszakilag megengedett össztömeggel.
M3 kategória: személyszállító gépjármű a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és több mint 5 t műszakilag megengedett össztömeggel.
Ezeken a járműveken a téli gumi használata november 1.-től március 15.-ig kötelező!

További tájékoztatás szerint Ausztriában a november 1. és április 15. közötti időszakban minden 3.5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó teher- és személyszállító járművön (M2, M3, N2 és N3 kategória) legalább egy meghajtott tengelyen levő kerekeken kötelező a téli gumik használata. A gumik tekintetében az EU-s üzemeltetési engedély szerint a legalább 5 mm (radial) -6 mm barázdamélységgel rendelkező téli gumi használata az előírás. A rendelkezés nem vonatkozik a felépítésükből vagy használatukból adódóan speciális gumikkal felszerelt járművekre, azokra a járművekre, amelyekre a jármű jellegéből (katonai, biztonsági, szolgálati, tűzoltó gépkocsik) adódóan nem lehet felszerelni ilyen gumikat, valamint a próba- vagy átszállítási rendszámmal rendelkező járművekre. A magyar határőrizeti szervek tájékoztatása szerint a téli gumikra vonatkozó előírásnak megfelelnek az ún. négy évszakos gumik is. A téli gumi használatával kapcsolatos előírások betartását a határrendészeti szervek az országba történő belépéskor ellenőrzik. A használati előírások megsértőivel szemben bírságot szabhatnak ki, melynek mértéke tartományonként eltérhet.

 

  Ausztriai munkavállalással és adózással kapcsolatos információk >>

. 

 

(Ezt a cikket 24056 alkalommal tekintették meg.)

LEAVE A RESPONSE

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .