Virág helyett egyedi ajándék póló, puzzle, bögre, naptár...

Honlapkészítés, webáruház készítés a leggyorsabban. Akár még MA!

 

főoldal    

Vezetési és pihenőidő (AETR)

*           Új EU-s tevékenységigazoló lap

2009 decemberében új, egységes, az egész Unió területére kiterjedő nyomtatványt vezetett be az EU-bizottság.

Az űrlap lényege, hogy arról a munkaidőről kell nyilatkoznia a vezetőnek, amely időpontokról nincs adat a vezetői kártyáján, vagy nincs korongja. A hivatalos álláspont szerint az Unió célja az volt az új űrlappal, hogy az EU szociális előírásainak betartása határok nélkül ellenőrizhető legyen. A kitöltött dokumentumnak 28 nappal visszamenőleg tartalmaznia kell a kívánt adatokat. Eleddig „csak” betegségre vagy szabadságra lehetett hivatkozni, az új nyomtatvány lehetővé tesz olyan indokokat is, mint például „telephelyen elvégzett munka”.

A sofőröknek a géppel kitöltött formulát magukkal kell vinniük külföldi útjaikra és szerepelnie kell rajta a saját illetve felettesük aláírásának is.

A határozat innen letölthető.

Az új „Tevékenységek Igazolása” formanyomtatvány szerkeszthető MS Word formátumban innen letölthető!

Az új „Tevékenységek Igazolása” formanyomtatvány online szerkeszthető formátumban innen megnyitható!

 

*         Hazánk is bevezette az új tevékenységigazoló lapot!

Magyarország — számos uniós országgal egyetemben — bevezette nemzeti jogrendjébe az új tevékenységigazoló lapot. Mint már szóltunk róla, az EU 2009 decemberében határozatot » hozott a „szabadságos nyomtatvány” néven közismert tevékenységigazoló lap tartalmának módosításáról (a változtatást azonban az egyes tagállamoknak nem tette kötelezővé).

Magyarországon a rendeletmódosítás » március 8-tól hatályos. A formanyomtatvány lényegében alig módosult, de ugyanakkor sofőrbarátabb is lett: a változás mibenléte, hogy az űrlapon „x”-szel megjelölhető, már megszokott elfoglaltságokon túl (betegszabadság, éves szabadság, nem tachográfos jármű vezetése) újabb három tevékenység feltüntetésére van lehetőség:
    • szabadságon volt vagy pihenőidejét töltötte
    • a járművezetésen kívüli egyéb tevékenységet végzett
    • készenlétben rendelkezésre állt

 

Az újfajta űrlap kezelésében még nem alakult ki egységes európai gyakorlat, azonban az EU hivatalos honlapján » a különféle nyelvi változatokon letölthető eddigi űrlapok helyére már az újat tették fel, így a hungarokamion.hu oldalra régebben átemelt linkek helyén is a megújult nyomtatványok tölthetők le (ld. alább). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy immáron mind a nemzetközi, mind a belföldi fuvarfeladatot végzők az új változatot használják, mert több országból hatósági figyelmeztetésről és bírságolásról szereztünk tudomást, s e naptól hazánkban is megszűnt a régi űrlap! Itt megnyitható a fent említett magyar jogszabály (a 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet) szövege.

 

LETÖLTHETŐ (ÚJ) TEVÉKENYSÉGIGAZOLÓ LAP MAGYARUL ÉS 21 IDEGEN NYELVEN:

MAGYAR (új)

 

angol    bolgár    cseh    dán    észt    finn

francia    görög    holland    lengyel    lett

litván    máltai    német    olasz    portugál

román    spanyol    svéd    szlovák    szlovén

A formanyomtatványok mindig elérhetők a honlapunk baloldali menűjéből akár online változatban is. Megnyitás után a számítógépen kitölthetők, majd nyomtathatók. (A hatóság a kézzel töltött űrlapot nem fogadja el.) Hogyan használjuk a tevékenységigazoló lapot? Hasznos tanácsok, tudnivalók itt »

Forrás: MKFE

 

*           Jogszabály
2007. április 11. óta
már új jogszabály rendelkezik a vezetési és pihenőidők ütemezéséről. Akkor lépett életbe ugyanis az 561/2006/EK rendelet, melynek hatálya mind a hazai, mind pedig a nemzetközi utakon közlekedő járművek vezetőire kiterjed.

*      UNIÓS VEZETÉSI- ÉS PIHENŐIDŐ SZABÁLYOZÁS KIVONAT (561/2006 EU rendelet kivonata)

*      AETR megállapodás

*      AETR - A munkavállalók és a vállalkozások felelőssége

 

 

*         Vezetési és pihenőidők (AETR) ellenőrzése (Nemzeti Közlekedési Hatóság)

A vezetési és pihenőidők szabályainak betartása

Analóg tachográfok esetén

§         A szállítás módja alapján annak eldöntése, hogy kell e használni tachográf berendezést a gépkocsivezetőnek.

§         A gépkocsivezető életkora alapján annak eldöntése, hogy vezetheti az aktuális járművet

§         A tachográf készülék sérülésmentes állapota, ideértve a kábelek plombáit is

§         A tachográf készülék 2 éves gyakoriságú illesztettségének érvényessége.

§         Az alkalmazott korong alkalmas e adatrögzítésre (e jel kompatibilitás)

§         Az adott hétre és az azt megelőző 15 naptári napra vonatkozó korongok, igazolások -vizsgálatát

§         A korong középső részének vizsgálata

§         A korongok grafikus jeleinek elemzése, vezetési idő, megszakítások (szünetek) napi, heti pihenődők mértékeinek meghatározása számítógéppel, kézi kiértékelővel.

§         Manipulációs jelek keresése, 24 órát meghaladó koronghasználat vizsgálata.

§         Húzókerék kerékkerülete.

Digitális tachográfok esetében

§         Kinyomatok alapján való vezetési idő, megszakítások (szünetek) napi, heti pihenődők mértékeinek meghatározása

§         A vezetői kártya adatainak számítógépes elemzése, adatletöltés.

§         A fedélzeti egység adatainak számítógépes elemzése, adatletöltés.

§         Kinyomat alapján a technikai adatok, sebességtúllépések kiolvasása.

A tevékenységigazoló lap

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása vezeti be Magyarországon a tevékenység igazoló lapot, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló, 2007. április 12-ei 2007/230/EK bizottsági határozatalapján. A hazai gépkocsivezetők illetőleg az üzembentartók kötelesek 2007. szeptember 7-től a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység igazolólapot használni.

A módosítás a 76/2007. (VIII. 30.) GKM rendelet megjelenésével valósult meg.

A tevékenységigazoló lap jogszabály szerinti meghatározása:

A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló, 2007. április 12-i 2007/230/EK bizottsági határozat alapján a 3. számú mellékletben meghatározott okmány, amelyen a munkáltató igazolja, és a gépjárművezető nyilatkozik arról, hogy egy meghatározott időszakban nem végzett az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: AETR Megállapodás) hatálya alá tartozó tevékenységet.

A munkáltató a gépjárművezető részére a tevékenységigazoló lapot köteles kiadni azokra a napokra, amelyeken a gépjárművezető nem végzett az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységet. Az igazoláson a munkáltató - a részére a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás adataival összhangban - meg kell jelölje:

a) a 13. pontot, ha a gépjárművezető keresőképtelenséget okozó betegség miatt nem végzett munkát,

b) a 14. pontot, ha a gépjárművezető a szabadsága miatt nem végzett munkát, vagy

c) a 15. pontot, ha a gépjárművezető olyan munkát végzett, amely nem tartozik az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá.

A gépjárművezető köteles a részére kiadott tevékenységigazoló lap 17-18. pontját a járművezetői tevékenységének megkezdése előtt kitölteni, továbbá a tevékenységigazoló lapot a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott módon - az adatrögzítő lapokra vonatkozó előírások megfelelő alkalmazásával - kell kezelni." Azaz az ellenőrzést végző személynek átadni, valamint vonatkozik rá az egy éves megőrzési kötelezettség is.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság értesítette az Európai Uniós tagállamok közúti ellenőrzéseket végző hatóságai munkatársait valamint az őket tömörítő MIDT szakbizottság titkárságát arról a tényről, hogy a Magyar Köztársaság a tevékenységigazoló lapot beépítette jogrendjébe, azaz kötelező használatát előírta.

Az európai unió honlapjáról több nyelven is letölthető a tevékenységigazoló lap, de miután a nyomtatványnak kötött a formája, bármely országban a nyomtatványon szereplő sorok sorszáma alapján nyelvi nehézség nélkül értelmezhető azok adattartalma.

Az Európai Unió által kibocsátott határozatnak megfelelő nyomtatványok használatát a Bizottság nem tette kötelező érvényűvé a tagállamok számára, de mivel széles körű egyeztetést követően bocsátották ki, várhatóan a tagállamok jelentős többsége is jogrendjébe fogja iktatni.

Nem a teljesség igényével egy két példa a használat módjára: Amennyiben a gépjárművet csak egy gépkocsivezető vezeti, tehát a korábbi végző kilométer és az új induló kilométer megegyezik a heti pihenőidők tartamát kivéve kötelező tevékenységigazoló lapot kiállítani. Amennyiben a korongok tanúsága és a digitális tachográfok kinyomatainak elemzése az ellenőrök számára nem teszi lehetővé a vezetési és pihenőidőkre vonatkoztatva a folytonosság megállapítását minden esetben szükséges az igazoló lap kiállítása. A fenti esetekben ugyanis az ellenőr számára a kiállított tevékenységigazolás figyelembe vételével válik nyilvánvalóvá, hogy az ellenőrzött fél betartotta-e a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az idei évben még 15 napra visszamenőleg, 2008. január elsejétől pedig 28 napra visszamenőleg a tachográf korongok közúti ellenőrzés alkalmával történő bemutatásának követelménye változatlanul fennáll.

(Nemzeti Közlekedési Hatóság)

 

 

További tudnivalókat a Tachográf oldalunkon olvashat!

 

*           Legyen Ön a hírforrásunk!
Amennyiben Önnek a hazai vagy nemzetközi fuvarozásban olya információja, tapasztalata van amelyet érdemesnek tart megosztani olvasóinkkal, kérjük írja meg! (pl.: büntetések, ellenőrzések, előírások, közlekedési információk stb…)

hirek@hungarokamion.hu

 

Van bőr a gépeden?

Hirdetés:

 AKCIÓ!

Tachográf nyomtató hőpapír digitális tachográfhoz (3 tekercs!)

Most 3 tekercs nettó

 1 112.- Ft helyett: nettó 760.- Ft.

(rendelési szám: CT5729SAM)

10 db.-tól: nettó 688.- Ft.

(rendelési szám: CT5729SAM10)

Az akció a készlet erejéig tart!

Convoy Truck Shop

Kamion-felszerelések és alkatrészek országos üzlethálózata.

Budapest, Debrecen, Szeged, Győr, Pécs

www.convoytruck.hu

Reklám:

 

Visit this site.

 

Numero7.com Zenebolt - CD,MC,VHS,DVD

Honlapkészítés, webáruház készítés a leggyorsabban. Akár még MA!

Egyéb hirdetések:

Virág helyett egyedi ajándék póló, puzzle, bögre, naptár...